รณรงค์ 7 มาตรการ ลดอุบัติเหตุ

| |
อ่าน : 1,540

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

รณรงค์ 7 มาตรการ ลดอุบัติเหตุ thaihealth

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา คุมเข้ม 7 มาตรการ ภายใต้การรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” 27 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562 มุ่งลดอุบัติเหตุให้เหลือน้อยที่สุด

นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ในฐานะเลขานุการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา ในฐานะศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ได้กำหนดมาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน โดยมีการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ และเน้นย้ำใน 7 มาตรการ เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุ ลดผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตให้น้อยกว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา ได้แก่ มาตรการด้านคน (ในการบังคับใช้กฎหมาย การจัดตั้งจุดตรวจ จุดบริการ ด่านชุมชน จำนวน 32 จุด ครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) มาตรการด้านถนนและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีถนนปลอดภัยในพื้นที่ “1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย” การแก้ไขจุดเสี่ยง และจุดตัดทางรถไฟ มาตรการด้านยานพาหนะ (การดูแลรถโดยสารสาธารณะ และรถรับจ้างไม่ประจำทาง พนักงานขับรถ การสนับสนุนบริการตรวจสอบความพร้อมใช้งาน และซ่อมบำรุงยานพาหนะ)

มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ (พื้นที่เส้นทางสัญจรทางน้ำ แหล่งท่องเที่ยวหรือพื้นที่เสี่ยงทางน้ำ) มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ (การช่วยเหลือด้านการแพทย์ การเยียวยาหลังเกิดอุบัติเหตุ) และมาตรการเสริม ในพื้นที่สีแดง (อำเภอหาดใหญ่) และสีส้ม (อำเภอรัตภูมิ) ให้เข้มงวดกวดขัน และกำหนดมาตรการแนวทางการดำเนินการเป็นกรณีพิเศษ โดยให้จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อกำหนดแนวทาง และมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ซึ่งใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ช่วงคุมเข้มระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562 เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 โดยตั้งเป้าสถิติการเกิดอุบัติเหตุจำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลปีใหม่ย้อนหลัง 3 ปี

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ร่วมตอบแบบสอบถาม เรื่องการวิ่งเพื่อสุขภาพ -
  • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม