ระดมสมอง “มองภาพอนาคตเกาะยาว”

| |
อ่าน : 850

ที่มา : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. 

ภาพประกอบข่าวจากอินเทอร์เน็ต

ระดมสมอง “มองภาพอนาคตเกาะยาว” thaihealth

นายสุทธิโชค ทองชุมนุม กรรมการหอการค้าไทย ประธานโครงการพังงาแห่งความสุข ร่วมกับภาคีเครือข่ายและนักวิชาการจากหลายสถาบัน เปิดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “มองภาพอนาคตเกาะยาว สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมีนายลิขิต ลิ่มบุตร ปลัดอำเภอเกาะยาว กล่าวต้อนรับพร้อมบรรยายสภาพทั่วไปของอำเภอเกาะยาว

โดยมีผู้นำท้องที่ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น แกนนำชุมชน ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและประชาชนเข้าร่วม พร้อมร่วมกันระดมสมองและแสดงความคิดเห็นกันเปิดกว้างทั้งในเรื่องของการมองภาพจากอดีตสู่ภาพอนาคตของเกาะยาว ทั้งในสิ่งที่อยากให้เป็นและสิ่งที่ไม่อยากให้เป็น โดยมีนักวิชาการคอยให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยงให้

ดร.สมนึก จงมีวศิน อาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า เวทีนี้ เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกัน ชวนคิด คุย มอง เขียน วาด ในสิ่งที่ชาวเกาะยาวต้องการและอยากให้เกิดขึ้นในอนาคต ทั้งในเรื่องของการทำผังพัฒนาในระดับพื้นที่ การจัดการท่องเที่ยวชุมชน การใช้พลังงานสะอาด ซึ่งมีนักวิชาการจาก ม.วลัยลักษณ์ ม.ศิลปากร สถาบันอาศรมศิลป์ ม.สงขลานครินทร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต และนักวิชาการอิสระ ร่วมกันให้คำปรึกษาและเป็นพี่เลี้ยง โดยจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาสรุป และนำเสนอต่อทุกภาคส่วนของเกาะยาว เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาวเกาะยาวต่อไป

ด้านนายสุทธิโชค ทองชุมนุม เปิดเผยว่า กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการขับเคลื่อนแนวคิดก้าวสู่พังงาแห่งสุขภาวะ ด้วย “พังงาแห่งความสุข” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยการขับเคลื่อนงานในพื้นที่โดยใช้หลักการสำคัญ คือ การใช้พื้นที่เป็นฐานในการพัฒนา (Area-Based Development-ABD) และคำนึงถึงสุขภาพในทุกนโยบายของชุมชนท้องถิ่น (Health in All Policies-HiAP)กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานในภาพรวมของจังหวัด อันนำไปสู่การจัดการสุขภาวะเฉพาะประเด็นระดับเครือข่ายและจังหวัด โดยมีหอการค้าจังหวัดพังงา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม