หน่วยงานด้านความมั่นคง เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติด

| |
อ่าน : 660

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

หน่วยงานด้านความมั่นคง เร่งแก้ไขปัญหายาเสพติด thaihealth

หน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงเร่งเดินหน้า แก้ปัญหายาเสพติดในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ยาเสพติดจากนอกประเทศเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทย โดยเรื่องดังกล่าวได้ถูกกำหนดไว้เป็นวาระแห่งชาติและมีหน่วยงานด้านความมั่นคง อาทิ สํานักงานตํารวจแห่งชาติและหน่วยทหารในแต่ละกองทัพ ขับเคลื่อนนโยบาย ซึ่งที่ผ่านมามีผลการจับกุมทางกลุ่มผู้ค้าผู้ผลิตได้จำนวนมาก

โดยในส่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. โดยได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนงานเดินหน้าและปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนในช่วง 3 เดือนนี้ ทั้งการลงพื้นที่รับฟังและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน การสกัดกั้นยาเสพติดและอาวุธสงคราม

ขณะที่ พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า ล่าสุด พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยังคงให้ความสำคัญและเน้นย้ำในที่ประชุมสภากลาโหม ที่มีผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมประชุม โดยเน้นย้ำให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดทั้งระบบอย่างจริงจังในทุกพื้นที่ ไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาสร้างปัญหาให้กับประเทศไทย

นอกจากนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน.ได้กำหนดการปฏิบัติให้ประสานสอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้ โดยกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการในพื้นที่เป้าหมายการดำเนินงานในห้วง 3 เดือน ได้แก่ พื้นที่ชายแดน จำนวน 132 อำเภอ 31 จังหวัด พื้นที่การแพร่ระบาดทุกหมู่บ้านใน 526 ตำบล 324 อำเภอ/เขต 64 จังหวัด/กทม. และพื้นที่เฉพาะ ประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน สถานบริการ เรือนจำและทัณฑสถาน

สำหรับพื้นที่เฉพาะ (โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน สถานบริการ เรือนจำและทัณฑสถาน) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก สำหรับการบริหารจัดการ การรายงาน ติดตามและประเมินผล มอบหมาย กอ.รมน.รายงานผลต่อคณะอนุกรรมการฯ ทุกเดือน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม