ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ประชาชนริมคลอง

| |
อ่าน : 1,305

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

ป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ประชาชนริมคลอง thaihealth

รัฐบาลยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศชาติอย่างจริงจัง โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มั่นคงและยั่งยืน การยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองลาดพร้าวเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ให้ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต รวมถึงแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง 8 เขต ซึ่งประกอบด้วย เขตวังทองหลาง ห้วยขวาง ลาดพร้าว จตุจักร บางเขน หลักสี่ ดอนเมืองและสายไหม

สำหรับคลองลาดพร้าว นับว่าเป็นสายคลองขนาดใหญ่ที่ไม่ได้รับการพัฒนามาอย่างยาวนาน เนื่องจากติดปัญหาอุปสรรคของบ้านเรือนรุกล้ำที่อาศัยอยู่ริมคลองจำนวนกว่า 6,000 หลังคาเรือน เป็นที่มาของการระบายน้ำที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ จนทำให้เกิดสภาพคลองเสื่อมโทรม รวมถึงเกิดปัญหาชุมชนตามมาอีกด้วย

กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยงานในการรับผิดชอบหลัก จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว ซึ่งมีความยาวทั้ง 2 ฝั่ง รวมทั้งสิ้น 45.3 กม. ปัจจุบันโครงการดังกล่าว สามารถส่งมอบพื้นที่ได้แล้วกว่า 23,000 เมตร ดำเนินการตอกเสาเข็มไปแล้วกว่า 26,400 ต้น จากจำนวนเสาเข็มที่ต้องตอกทั้งหมด 60,000 ต้น

ขณะที่สำนักงานเขตพื้นที่ ได้เร่งเจรจาทำความเข้าใจกับประชาชนที่รุกล้ำริมคลอง ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ได้ให้ความร่วมมือและยินยอมเข้าร่วมโครงการไปแล้วกว่า 3,200 หลังคาเรือน จากจำนวนประชาชนที่อาศัยอยู่ตลอดแนวสร้างเขื่อน จำนวน 3,700 หลังคาเรือน

ล่าสุดนายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงความคืบหน้าคลองลาดพร้าว เขตสายไหม ซึ่งได้ยกให้เป็นพื้นที่ต้นแบบของโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว ว่า โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว เขตสายไหม ทั้ง 2 ฝั่งคลองรวมกันมีความยาว 7,370 เมตร สามารถตอกเสาเข็มได้แล้วความยาว 5,917 เมตร จำนวนเสาเข็มที่ตอกได้ 7,750 ต้น จากทั้งหมด 9,616 ต้น ซึ่งคาดว่าเขตสายไหมจะดำเนินการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวแล้วเสร็จภายในธันวาคมนี้

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวอีกว่า ในขณะนี้เขตสายไหม ได้มีการเข้าไปทำความเข้าใจเจรจากับผู้อาศัยทั้งหมด จากความยาวทั้ง 7,370 เมตร ในจำนวนนี้กรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตสายไหม สามารถส่งมอบพื้นที่ให้ได้ 7,140 เมตร ซึ่งจะมีปัญหาอยู่ประมาน 200 เมตร ซึ่งจะมีบ้านอยู่ 3 ส่วน ซึ่งผู้อำนวยการเขตสายไหมจะเข้าเจรจาภายในสัปดาห์หน้าเพื่อให้รื้อย้าย

และหลังจากที่ได้เริ่มโครงการไปแล้วทำให้คนในชุมชนริมคลองลาดพร้าวได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อย่างนางมะลิ พิมพ์ถาวร หนึ่งในประชาชนริมคลองลาดพร้าว ชุมชนเพิ่มสิน เขตสายไหม กล่าวว่า ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ซึ่งชาวบ้านก็ได้เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ต่างไปจากเดิม ชาวบ้านมีอาชีพที่สุจริต หมดปัญหาการทิ้งขยะในคลอง รวมถึงชุมชนจัดกิจกรรมของส่วนรวมเพื่อให้ชาวบ้านเกิดความรักความสามัคคี

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังคงเดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน โดยสร้างที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของรัฐ ตามโครงการบ้านมั่นคงริมคลองลาดพร้าว ให้กับผู้มีรายได้น้อยได้มีที่พักอาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ส่งผลให้สภาพแวดล้อมรอบตัวดีขึ้น ปราศจากมลพิษน้ำเน่าเสีย ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม