สสจ.ยะลาให้ความรู้-ฉีดวัคซีนป้องกัน ผู้แสวงบุญ

| |
อ่าน : 1,131

ที่มา :  เดลินิวส์

สสจ.ยะลาจัดทีมให้ความรู้-ฉีดวัคซีนป้องกัน ผู้ไปแสวงบุญ thaihealth

แฟ้มภาพ

จัดทีมให้ความรู้ ผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพ

นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลสุขภาพผู้เดินทางไป ประกอบพิธีฮัจย์ และอุมเราะห์ ปีงบประมาณ 2562 โดยมี นพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา รายงานถึงที่มาในการจัดกิจกรรมในการประกอบพิธีฮัจย์ ซึ่งเป็นศาสนกิจของศาสนาอิสลาม ที่กำหนดให้มุสลิมที่มีความพร้อมต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต ความพร้อมต้องพร้อมทางด้านทรัพย์สิน และด้านร่างกาย รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว และส่งเสริมกิจการฮัจย์ที่ดีมาโดยตลอด เพื่อแสดงถึงความแน่วแน่ของรัฐบาลในการส่งเสริมกิจการฮัจย์

นพ.สงกรานต์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา กล่าวอีกว่า รัฐบาลจึงได้ตราพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524 โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ เงื่อนไข หรือมาตรการใด ๆ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในอันที่จะให้ความคุ้มครองผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย และมีหลักประกันโดยมีกรมการศาสนา ทำหน้าที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย สำหรับการอุมเราะห์ เป็นการปฏิบัติเยี่ยมเยียนที่พำนักของท่านศาสดา และเป็นความตั้งใจ โดยปฏิบัติตามกฎของการทำอุมเราะห์

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดยะลาในแต่ละปีมีชาวไทยมุสลิม เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ (อุมเราะห์) ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ปีละประมาณ 1,000-1,300 คน โดยในปี 2561 มีผู้ประสงค์จะไปประกอบพิธีฮัจย์อุมเราะห์ จำนวน 1,005 คน ดังนั้น ปีงบประมาณ 2562 สสจ.ยะลา จะให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ไข้กาฬหลังแอ่น การตรวจสุขภาพก่อนไปและหลังกลับ และการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพตนเอง ซึ่งมีจำนวนแซะห์ อาสาสมัครแซะห์ จำนวน 115 คน เพื่อให้ผู้ประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และอุมเราะห์ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพ วิธีป้องกันโรคไม่ให้เจ็บป่วย และเกิดภาวะแทรกซ้อน ทั้งก่อนเดินทาง ขณะปฏิบัติศาสนกิจ และเดินทางกลับ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม