ก.แรงงาน ส่งเสริมความร่วมมือแรงงานอย่างครบวงจร

| |
อ่าน : 617

ที่มา : กระทรวงแรงงาน

ก.แรงงาน ส่งเสริมความร่วมมือแรงงานอย่างครบวงจร thaihealth

แฟ้มภาพ

ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน นำทีมประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 25 และการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 10 ส่งเสริมความร่วมมือและร่วมขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานของประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างครบวงจร โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

พลตำรวจเอก สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 25 ( 25th ASEAN Labour Minister Meeting : 25th ALMM) และการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 10 (10th ASEAN Plus Three Labour Ministers Meeting : 10th ALMM + 3) ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย การประชุมดังกล่าวเป็นเวทีการประชุมระดับผู้นำ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานของประเทศสมาชิกอาเซียน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกรอบแผนงานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน อาทิ ประเด็นการคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว การส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านจากการจ้างงานนอกระบบสู่การจ้างงานในระบบ การส่งเสริมงานสีเขียว เป็นต้น โดยหัวข้อหลักของการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 25 ได้แก่ การส่งเสริมงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการเจริญเติบโตอย่างเท่าเทียมและมีส่วนร่วมในประชาคมอาเซียน หรือ Promoting Green Jobs for Equity and Inclusive Growth of ASEAN Community โดยมี ดร. มหาเธร์ บิน โมฮามัด นายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมฯ

พลตำรวจเอก สุวัฒน์ฯ กล่าวว่า ประเทศไทยได้ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนปฏิญญา แผนปฏิบัติการ ตลอดจนแนวคิดริเริ่มในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเข้าถึงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันสอดคล้องกับการครบรอบ 100 ปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ซึ่งประเทศไทยจะมีการจัดงานขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง โดยมุ่งเน้นการเข้าถึงงานที่มีคุณค่าผ่านการส่งเสริมงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว และการส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการอย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดการคุ้มครองแรงงานท้องถิ่นและแรงงานต่างด้าวอย่างครบวงจร โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับรองขอบเขตอำนาจหน้าที่ (TOR) รัฐมนตรีแรงงานอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกรอบความร่วมมือของรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน และเปิดตัวสาส์นรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครบรอบ 25 ปี ซึ่งถือเป็นการรวบรวมผลงานสำคัญของกรอบความร่วมมือรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน รวมถึงร่วมกันหารือเพื่อขยายความร่วมมือกับประเทศอาเซียนบวกสาม และแสวงหาแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและความร่วมมือทางเทคนิคต่างๆ เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านแรงงานในภูมิภาคอาเซียนบวกสามให้มีประสิทธิภาพต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม