แก้ภัยแล้งใน 5 จังหวัดภาคอีสาน

| |
อ่าน : 887

ที่มา: เดลินิวส์

แก้ภัยแล้งใน 5 จังหวัดภาคอีสาน thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมชลประทานได้มีการเฝ้าระวังและเป็นห่วงเรื่องการบริหารจัดการน้ำเพื่อส่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาในช่วงฤดูแล้งนี้จึงได้เชิญ ปภ. รวมถึงการประปาส่วนภูมิภาคในเขตรับผิดชอบทั้ง 5 จังหวัดในภาคอีสานมาหารือ กปภ.ทั้ง 22 สาขา ภาพรวมมีน้ำดิบเพียงพอที่จะผลิตน้ำประปาได้ตลอดฤดูแล้งปี 61/62

นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผอ.สำนักงานชลประทานที่ 6 (ขอนแก่น) เป็นประธานในการประชุมการบริหารจัดการน้ำเพื่อผลิตประปา ซึ่งมี นายทแกล้ว นุศรีวอ ผอ.ปภ.เขต 6 ปภ.จ.ขอนแก่น ผอ.โครงการชลประทานการประปาส่วนภูมิภาคในเขตทั้ง 5 จังหวัด 22 สาขา ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมฯ สำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น นายศักดิ์ศิริ เปิดเผยหลังการประชุมว่า ตามที่กรมชลประทานได้มีการเฝ้าระวังและเป็นห่วงเรื่องการบริหารจัดการน้ำเพื่อส่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาในช่วงฤดูแล้งนี้จึงได้เชิญ ปภ. รวมถึงการประปาส่วนภูมิภาคในเขตรับผิดชอบทั้ง 5 จังหวัดในภาคอีสานมาหารือ กปภ.ทั้ง 22 สาขา ภาพรวมมีน้ำดิบเพียงพอที่จะผลิตน้ำประปาได้ตลอดฤดูแล้งปี 61/62 แต่มีเพียง 1 สาขา ที่มีความเสี่ยงว่าปริมาณน้ำดิบจะไม่เพียงพอคือการประปาสาขาสุวรรณภูมิ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้สั่งการให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ร่วมประชุมในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาโดยได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว 2 เครื่อง เพื่อสูบน้ำดิบหน้าฝายวังฮางเข้าเติมในโรงสูบน้ำดิบ 1 แสน ลบ.ม. ซึ่งจะเริ่มสูบเติมน้ำ ประมาณกลางเดือน มี.ค. 2562.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม