ชาวขอนแก่นตักบาตรถนนสายบุญศรีฐาน เดือน 11

| |
อ่าน : 1,125

ที่มา : แฟนเพจเทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม

ภาพประกอบจากแฟนเพจเทศบาลนครขอนแก่น ภาคกิจกรรม

ชาวขอนแก่นตักบาตรถนนสายบุญศรีฐาน เดือน 11 thaihealth

ชาวขอนแก่น ร่วมตักบาตรถนนสายบุญศรีฐาน เดือนพฤศจิกายน 2561

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณถนนด้านหน้าวัดจอมศรี ชุมชนศรีฐาน นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้มอบหมายให้นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส “ตักบาตรถนนสายบุญ ฮ่วมเฮ็ดฮ่วมสร้างทางบุญเมืองเก่าบ้านเฮาศรีฐาน” และมี พระมหาณัฐกิตติ อนารโท,ดร. เจ้าอาวาสวัดจอมศรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 13 รูป จากวัดจอมศรี รับบิณฑบาต ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก อาทิ นายสุพัฒน์ พงษ์เพียจันทร์ ว่าที่ ร.ต.บัญชา สิงห์คำป้อง สมาชิกสภาเทศบาล, นางอินทิรา ฆารเจริญ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ,คณะครูอาจารย์จากโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน ,นางสุมาลี สุวรรณกร ประธานสมาคมนักเขียนภาคอีสาน ,พี่น้องชุมชน ,ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยว โดยมีพี่น้องชุมชนศรีฐาน 1 – 4 เป็นเจ้าภาพให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นอกจากนั้นยังมีการมอบประกาศเกียรติบัตรให้กับพี่น้องชุมชนศรีฐานที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของวัดจอมศรีในช่วงเข้าพรรษา เป็นระยะเวลา 3 เดือน จำนวน 72 คน และยังคงมีตลาดวัฒนธรรมเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้จับจ่ายซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ของดีชุมชนศรีฐาน

ชาวขอนแก่นตักบาตรถนนสายบุญศรีฐาน เดือน 11 thaihealth

ทั้งนี้ “กิจกรรมตักบาตรถนนสายบุญที่วัดจอมศรี ชุมชนศรีฐาน” จะจัดขึ้นเป็นประจำในวันอาทิตย์แรกของเดือน ซึ่งในเดือนธันวาคม 2561 จะเป็นวันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 เทศบาลนครขอนแก่น จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรถนนสายบุญ โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกิตติทัต จันทะเริง นักพัฒนาการท่องเที่ยว กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครขอนแก่น 095-4273127, 043-221667

ชาวขอนแก่นตักบาตรถนนสายบุญศรีฐาน เดือน 11 thaihealth

สำหรับกิจกรรมตักบาตรถนนสายบุญ เป็นอีกหนึ่งของการต่อยอดจากโครงการสืบค้นเมืองเก่าบ้านเราศรีฐาน ภายใต้ “Spark U ปลุกใจเมือง” ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อ ปี 2560 เป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครขอนแก่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ พัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่นและอนุรักษ์โบราณวัตถุ โบราณสถานของชุมชนในท้องถิ่น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา - ชีวิตดีเริ่มที่เรา
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม