เสนอผลงานในกิจกรรม 'สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม'

| |
อ่าน : 717

ที่มา : แฟนเพจแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

ภาพประกอบจากแฟนเพจแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

เสนอผลงานในกิจกรรม \'สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม\' thaihealth

บรรยากาศการนำเสนอผลงานในกิจกรรม WorkShop สื่อเป็นโรงเรียนของสังคม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายประกอบด้วย สภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (สสมท.) สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย เครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูป ศูนย์ศึกษาและวิจัยสื่อสารมวลชนอาเซียน เครือข่ายคณาจารย์ด้านคณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกันพัฒนา “นักสื่อสารสร้างสรรค์” ให้เป็นพลเมืองที่ตื่นรู้และผู้นำการเปลี่ยนแปลง การบูรณาการปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อระบบการเรียนรู้ใหม่ ภายใต้โครงการ สื่อเป็นโรงเรียนของสังคมแห่งการเรียนรู้ : นักสื่อสารสร้างสรรค์ มีความประสงค์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนภาคอีสานครั้งที่ 2/2561 เรื่อง “นักข่าวมือถือ มืออาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ไทยแลนด์ 4.0” ภายใต้โครงการสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนและสื่อมวลชนในท้องถิ่นเพื่อเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์ ณ โรงแรมเพชรเกษม แกรนด์ ถนนจิตรบำรุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
  • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม