จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเครือข่าย 'เด็กไทยดูดี มีพลานามัย'

| |
อ่าน : 939

ที่มา : แฟนเพจโครงการเด็กไทยดูดี มีพลานามัย

ภาพประกอบจากแฟนเพจโครงการเด็กไทยดูดี มีพลานามัย

จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเครือข่าย \'เด็กไทยดูดี มีพลานามัย\' thaihealth

ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายในโครงการ 'เด็กไทยดูดี มีพลานามัย'

ศ.พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ ประธานโครงการเด็กไทยดูดี มีพลานามัย ร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ สสส. จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนเครือข่าย 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก โรงเรียนอนุบาลสามเสน โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ และโรงเรียนพญาไท เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เด็กไทยดูดีด้านโภชนาการและการออกกำลังกาย ในการป้องกันโรคอ้วนและโรคหัวใจและหลอดเลือดในอนาคต ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส. ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ โดย ศ.คลินิก นพ.สุรวิทย์ เตชธุวานันท์ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานเปิดงานและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และ ดร.สุรชัย ทองทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายการแก้ไขปัญหาโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

รักษาโรคทางพันธุกรรม  ทีม ป.4 Creative home  อย  แม่ลูก  โรงเรียนขนาดเล็ก  ลดความรุนแรง  คนศรีลำพูน  ชุมชนและสิ่งแวดล้อมดี  งานกาชาด  ศูนย์อาสาฯคนไทย  สัญลักษณ์สินค้า  การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารแผนงาน  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth โครงการพัฒนากลไกทางวิชาการเพื่อสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร สุขภาวะองค์กร happy workplace ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล  เจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21  สร้างเสริมสุขภาวะ  รถยนต์  สารอาหารในนม  กิจกรรมงดเหล้า  เวทีเยาวชน  ไ่ข่ไก่  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม