จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเครือข่าย 'เด็กไทยดูดี มีพลานามัย'

| |
อ่าน : 1,146

ที่มา : แฟนเพจโครงการเด็กไทยดูดี มีพลานามัย

ภาพประกอบจากแฟนเพจโครงการเด็กไทยดูดี มีพลานามัย

จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเครือข่าย \'เด็กไทยดูดี มีพลานามัย\' thaihealth

ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายในโครงการ 'เด็กไทยดูดี มีพลานามัย'

ศ.พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ ประธานโครงการเด็กไทยดูดี มีพลานามัย ร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ สสส. จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนเครือข่าย 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก โรงเรียนอนุบาลสามเสน โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ และโรงเรียนพญาไท เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เด็กไทยดูดีด้านโภชนาการและการออกกำลังกาย ในการป้องกันโรคอ้วนและโรคหัวใจและหลอดเลือดในอนาคต ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส. ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ โดย ศ.คลินิก นพ.สุรวิทย์ เตชธุวานันท์ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานเปิดงานและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และ ดร.สุรชัย ทองทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายการแก้ไขปัญหาโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม