จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเครือข่าย 'เด็กไทยดูดี มีพลานามัย'

| |
อ่าน : 679

ที่มา : แฟนเพจโครงการเด็กไทยดูดี มีพลานามัย

ภาพประกอบจากแฟนเพจโครงการเด็กไทยดูดี มีพลานามัย

จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเครือข่าย \'เด็กไทยดูดี มีพลานามัย\' thaihealth

ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายในโครงการ 'เด็กไทยดูดี มีพลานามัย'

ศ.พญ.ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ ประธานโครงการเด็กไทยดูดี มีพลานามัย ร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และ สสส. จัดประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนเครือข่าย 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก โรงเรียนอนุบาลสามเสน โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ และโรงเรียนพญาไท เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เด็กไทยดูดีด้านโภชนาการและการออกกำลังกาย ในการป้องกันโรคอ้วนและโรคหัวใจและหลอดเลือดในอนาคต ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส. ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ โดย ศ.คลินิก นพ.สุรวิทย์ เตชธุวานันท์ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานเปิดงานและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และ ดร.สุรชัย ทองทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายการแก้ไขปัญหาโรคอ้วนในเด็กวัยเรียน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
  • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม