แท็กซี่สูงวัย บริการตจว.ปีหน้า

| |
อ่าน : 1,245

ที่มา : เดลินิวส์

แท็กซี่สูงวัย บริการตจว.ปีหน้า thaihealth

แฟ้มภาพ

แท็กซี่สูงวัย บริการตจว.ปีหน้า กรมการขนส่งทางบก ยืนยันถูกกฎรถป้ายเหลืองกดมิเตอร์

นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ในฐานะโฆษกขบ. เปิดเผยถึงบริการซีเนียร์แท็กซี่ที่เป็นทางเลือกให้ผู้สูงอายุว่า เท่าที่ตรวจสอบเบื้องต้นเป็นบริการถูกกฎหมายบริหารจัดการโดยใช้รถแท็กซี่ป้ายเหลือง (รถสาธารณะ)รับส่ง  ให้จองล่วงหน้า 24 ชม.  อัตราค่าโดยสารใช้มิเตอร์คิดตามระยะทางเริ่มต้นที่ 35 บาท ส่วนบริการอื่น ๆ เช่น มีผู้ดูแลไปด้วยขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการ หากผู้ใช้บริการยินยอม อาจมีค่าแรงให้ผู้ดูแล แต่ต้องไม่ใช่ค่าโดยสารและต้องแยกระหว่างค่าโดยสารกับค่าบริการอื่น ๆ ให้ชัดเจนเพราะถ้าคิดเหมารวมกับค่าโดยสารถือว่าผิดกฎหมายเพราะไม่ใช้มาตรมิเตอร์ตามที่กำหนด  เท่ากับว่าให้บริการแบบไม่มีการควบคุม

ด้าน น.ส.รสรี ซันจวน ประธานบริหารซีเนียร์แท็กซี่ไทยแลนด์ (Senior Taxi Thailand) กล่าวว่า บริการซีเนียร์แท็กซี่หรือบริการรถแท็กซี่สำหรับผู้สูงอายุเริ่มต้นจากการทำธุรกิจเกี่ยวกับดูแลเด็กและผู้สูงอายุมาเป็นเวลา 13 ปี ทำให้รู้ว่าเวลาผู้สูงอายุไปทำธุระข้างนอกบ้าน เช่น หาหมอจะไปไหนมาไหนลำบากต้องมีผู้ดูแลไปด้วย หรือบางครั้งลูกหลานไม่สะดวกไปด้วย ประกอบกับมีหุ้นส่วนและผู้ร่วมงาน (พาร์ทเนอร์) ประกอบธุรกิจด้านรถรับส่งสาธารณะ จึงเกิดบริการซีเนียร์แท็กซี่ซึ่งให้บริการมา 3 เดือนแล้ว แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.วันพลัส (ONE-PLUS+) หรือไปส่งจุดหมายเที่ยวเดียวโดยผู้ใช้บริการจะเสียค่าโดยสารคิดตามมิเตอร์เริ่มต้นที่ 35 บาท รวมทั้งค่าบริการ 200 บาทด้วย เนื่องจากเป็นรถแท็กซี่เปล่าที่เตรียมไว้สำหรับผู้มาใช้บริการโดยเฉพาะปัจจุบันให้บริการ 5-6 เที่ยวต่อวัน

น.ส.รสรี กล่าวต่อว่า 2.ทูพลัส (TWO-PLUS+) หรือไปส่งและไปรอรับกลับ คิดค่าโดยสารตามมิเตอร์ เริ่มต้นที่ 35 บาท รวมทั้งคิดค่าบริการ 300 บาทให้บริการรอรับได้ 4 ชม. หากเกิน 4 ชม. คิดค่าบริการเพิ่ม ชม. ละ 100 บาท และ 3.แคร์พลัส (CARE-PLUS+) หรือมีผู้ดูแลเดินทางไปด้วย ให้บริการภายใน 4 ชม. ค่าบริการ 600-1,200 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทและลักษณะงาน เช่น ไปหาหมอต้องมีผู้ดูแลไปด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกและประสานงาน โดยรูปแบบบริการไปส่งและไปรอรับกลับและมีผู้ดูแลเดินทางไปด้วยยังไม่เปิดให้บริการเนื่องจากต้องการเน้นบริการไปส่งจุดหมายเที่ยวเดียวก่อน เพื่อประเมินผลให้บริการประกอบกับมีข้อจำกัดเรื่องพนักงานขับรถที่มีน้อยด้วย ต้องการบริหารจำนวนรถให้สอดคล้องกับจำนวนงาน

น.ส.รสรี กล่าวอีกว่า ปัจจุบันมีแท็กซี่ให้บริการ 10 คัน จากแผนที่จะใช้แท็กซี่ 100 คัน โดยเปิดให้บริการเฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑลก่อนเนื่องจากแท็กซี่ที่นำมาให้บริการจะเป็นแท็กซี่ในเครือสหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ ทั้งนี้การใช้บริการต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชม. และต้องมีแผนไปทำกิจกรรมข้างนอกที่แน่นอนเพื่อประเมินค่าใช้จ่ายและจัดเตรียมบริการ นอกจากนี้ต้องชำระค่าบริการก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 6 ชม. ในเวลาทำการทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-18.00 น.

น.ส.รสรี  กล่าวด้วยว่า แท็กซี่ที่ให้บริการผ่านกระบวนการจดทะเบียนและตามข้อกำหนดของขบ.ทุกอย่าง อาทิ  ติดตั้งระบบจีพีเอสติดตามตรวจตำแหน่งและเส้นทางให้บริการได้ ส่วนพนักงานขับรถเป็นของบริษัทฯ และอยู่ในโครงการซีเนียร์แท็กซี่มีใบอนุญาตขับรถ (ใบขับขี่) สาธารณะ ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ได้รับการอบรมเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น ทำ CPR (ปั๊มหัวใจ) อบรมเกี่ยวกับจิตวิทยาในการสื่อสารกับผู้สูงวัยเพื่อเรียนรู้และวิธีการรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ปี 62 บริษัทเตรียมขยายการให้บริการในต่างจังหวัดโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีศูนย์พักฟื้นฟูและสถานดูแลผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องใช้บริการรูปแบบนี้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม