เตือน ปชช.ระวังเกิดภาวะโรคเครียดหน้าแล้ง

โดย
| |
อ่าน : 2,250

ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนระวังเกิดภาวะโรคเครียดในช่วงฤดูแล้งที่อากาศร้อนจัด ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ที่จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคเครียด และภาวะซึมเศร้า เป็นอันตรายแก่ชีวิต พร้อมเดินหน้าจัดตั้งสุขศาลาประจำหมู่บ้านเพื่อคัดกรองคนไข้ และลดความแออัดสถานพยาบาล หลังพบประชาชนเริ่มมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคเครียดและโรคประจำฤดูเป็นจำนวนมาก

กาฬสินธุ์/ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) สามัคคี บ้านนาเรียง 12ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ น.พ.สุพรรณ ศรีธรรมมา ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12พร้อมด้วย น.พ.พิสิทธิ์ เอื้อวงศ์กูล สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานและมอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล อสม. ในการขับเคลื่อนการทำงานและบริการประชาชน โดยมีนายสุรสิทธิ์ บรรพกลม นายก อบต.สามัคคี นางสุดารัตน์ บรรพกลม ผู้อำนวยการ รพ.สต.สามัคคี เจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล และประชาชน ร่วมต้อนรับเป็นจำนวนมาก

น.พ.สุพรรณ ศรีธรรมมา ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12 กล่าวว่า ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ มีภารกิจเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ รพ.สต.สามัคคี ที่ยกระดับจากสถานีอนามัยเมื่อปี 2551ซึ่งผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมาได้สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนตำบลสามัคคี 15หมู่บ้านสูงสุด บรรลุตามเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ โดยมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อคุณภาพการให้บริการด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 3ดี คือ บรรยากาศดี การบริหารจัดการดี และการบริการดี ทั้งนี้ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของพี่น้องประชาชน

"ในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาล ที่สภาพอากาศแปรปรวน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชน ที่หากปรับตัวไม่ทัน หรือเตรียมการป้องกันไม่พร้อม อาจเกิดปัญหาต่อสุขภาพ จึงได้กำชับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตลอดทั้ง อสม.และผู้นำชุมชน รณรงค์ประชาชนรักษาสุขภาพ ทั้งอาหาร น้ำดื่ม ต้องใหม่ สด สะอาด ไม่มีแมลงวันตอม ที่จะเป็นการป้องกันโรคท้องร่วงและโรคติดต่อทางเดินอาหาร"

น.พ.สุพรรณ กล่าวอีกว่า อีกโรคที่ต้องระวังในฤดูแล้งที่จะถึงก็คือโรคเครียด ที่มีสาเหตุหลายประการ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ปัญหาครอบครัว ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนจัด อาจเป็นตัวเร่งให้เกิดโรคเครียดได้ง่าย ดังนั้น ประชาชนควรหาวิธีบำบัดอาการเครียด ด้วยการหมั่นออกกำลังกาย ทำจิตใจให้แจ่มใส อยู่ในที่ที่อากาศปลอดโปร่ง ก็จะเป็นวิธีการลดความเครียดได้เป็นอย่างดี

ในการต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและคณะครั้งนี้ กลุ่มแม่บ้านและ อสม.ตำบลสามัคคี ยังได้แสดงลำกลอนสุขภาพ เพื่อรณรงค์สร้างสุขภาพและลดความเครียดอีกด้วย จากนั้นนายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 12และนายแพทย์พิสิทธิ์ เอื้อวงษ์กูล สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ ได้ร่วมเป็นประธานเปิดสุขศาลาบ้านนาเรียง หมู่ 12เพื่อเป็นสถานที่คัดกรองคนไข้และบริการด้านสุขภาพประชาชนประจำหมู่บ้าน และลดความแออัดในสถานพยาบาล หลังพบประชาชนเริ่มมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคเครียดและโรคประจำฤดูเป็นจำนวนมาก

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม