ผลสำเร็จฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

| |
อ่าน : 1,381

ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ผลสำเร็จฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ thaihealth

แฟ้มภาพ

ปลัดกระทรวงแรงงาน เผย ผลสำเร็จจากการฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มของประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบ นำองค์ความรู้ต่อยอดสร้างอาชีพและมีรายได้มากยิ่งขึ้น

นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากการติดตามผลโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ หลังปิดโครงการไปแล้วตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา พบว่า มีผู้เข้าฝึกอาชีพแล้วจำนวนกว่า 280,000 คน จากจำนวนผู้แจ้งเข้ารับการฝึกประมาณ 400,000 คน

จากการลงพื้นที่ติดตามของแรงงานจังหวัดร่วมกับอาสาสมัครแรงงาน และผู้นำในท้องถิ่น พบว่าร้อยละ 67 ของผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านการฝึกอาชีพ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่เป็นหนี้นอกระบบ นำความรู้จากการพัฒนาอาชีพไปต่อยอดประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานจะพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและความต้องการของตลาดแรงงานในแต่ละจังหวัด โดยบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมุ่งหวังให้ประชาชนที่ผ่านการฝึกอาชีพแล้วไม่กลับไปสู่วงจรการกู้หนี้นอกระบบอีกต่อไป

นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงแรงงาน ยังกล่าวอีกว่า ผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านการฝึกอาชีพไปแล้ว ยังติดต่อเพื่อขอรับการฝึกอาชีพในสาขาอื่นๆ เพิ่มเติม โดยเฉพาะสาขาช่างชุมชน (ช่างอเนกประสงค์) ที่ฝึกให้สามารถมีทักษะในการเป็นช่างไฟฟ้า ประปา ปูกระเบื้อง ซึ่งเป็นอาชีพที่ชุมชนต้องการและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม