ผลสำเร็จฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

| |
อ่าน : 678

ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ผลสำเร็จฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ thaihealth

แฟ้มภาพ

ปลัดกระทรวงแรงงาน เผย ผลสำเร็จจากการฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มของประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบ นำองค์ความรู้ต่อยอดสร้างอาชีพและมีรายได้มากยิ่งขึ้น

นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า จากการติดตามผลโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ หลังปิดโครงการไปแล้วตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา พบว่า มีผู้เข้าฝึกอาชีพแล้วจำนวนกว่า 280,000 คน จากจำนวนผู้แจ้งเข้ารับการฝึกประมาณ 400,000 คน

จากการลงพื้นที่ติดตามของแรงงานจังหวัดร่วมกับอาสาสมัครแรงงาน และผู้นำในท้องถิ่น พบว่าร้อยละ 67 ของผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านการฝึกอาชีพ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่เป็นหนี้นอกระบบ นำความรู้จากการพัฒนาอาชีพไปต่อยอดประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานจะพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและความต้องการของตลาดแรงงานในแต่ละจังหวัด โดยบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมุ่งหวังให้ประชาชนที่ผ่านการฝึกอาชีพแล้วไม่กลับไปสู่วงจรการกู้หนี้นอกระบบอีกต่อไป

นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงแรงงาน ยังกล่าวอีกว่า ผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านการฝึกอาชีพไปแล้ว ยังติดต่อเพื่อขอรับการฝึกอาชีพในสาขาอื่นๆ เพิ่มเติม โดยเฉพาะสาขาช่างชุมชน (ช่างอเนกประสงค์) ที่ฝึกให้สามารถมีทักษะในการเป็นช่างไฟฟ้า ประปา ปูกระเบื้อง ซึ่งเป็นอาชีพที่ชุมชนต้องการและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม