พ.ร.บ.เครื่องสำอาง (ฉบับใหม่)

โดย
| |
อ่าน : 7,757

เนื่องจากไทยมีข้อตกลงร่วมกับกลุ่มประเทศอาเซียนว่าด้วยกฎระเบียบต่างๆ ในเรื่องอาหารและยา ดังนั้น เมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงได้ให้ความเห็นชอบพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เครื่องสำอาง (ฉบับใหม่) ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขจากฉบับเดิมที่ใช้ตั้งแต่ปี 2535 เพื่อให้เกิดความทันสมัย ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับสาระสำคัญของ พ.ร.บ. เครื่องสำอาง (ฉบับใหม่) มีข้อแตกต่างจากของเดิม 3 ประการ คือ

1. กำหนดให้เครื่องสำอางมีประเภทเดียว คือ ประเภทที่ต้องไปจดแจ้ง ดังนั้นผู้ที่ผลิต นำเข้าเครื่องสำอางเพื่อจำหน่ายจะต้องแจ้งทั้งหมด โดยให้แจ้งส่วนประกอบ สถานที่ผลิต แหล่งนำเข้า และวิธีการใช้

2. การโฆษณา มีการบรรจุหมวดว่าด้วยการโฆษณาไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่ง พ.ร.บ.เครื่องสำอางในปัจจุบันไม่ได้กำหนดไว้ แต่ใช้หลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค โดยอนุโลม หากพบว่าผิดจึงจะลงโทษตามกฎหมาย

3. เรื่องของโทษ จะเพิ่มเป็น 5 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งต่างจากของเดิมที่หากพบเครื่องสำอางชนิดใดผสมสารห้ามใช้ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับ 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ข้อมูลว่า กฎหมายฉบับใหม่จะเป็นประโยชน์มากขึ้นทั้งผู้ประกอบการสามารถผลิต นำเข้า จำหน่ายเครื่องสำอางได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ไม่จำเป็นที่จะต้องขึ้นทะเบียนกับ อย. ก่อนจึงจะสามารถผลิตจำหน่ายได้ แต่ขณะเดียวกันจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนผู้บริโภคมากขึ้นด้วยหากทำผิดกฎหมายจะมีโทษหนักขึ้น

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม