พม.ดึงพลังผู้ชายร่วมยุติความรุนแรง

| |
อ่าน : 490

ที่มา :  เว็บไซต์ไทยรัฐ

พม.ดึงพลังผู้ชายร่วมยุติความรุนแรง thaihealth

แฟ้มภาพ

พม.มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ชายทุกวัยและทุกสาขาอาชีพ เป็นพลังยุติความรุนแรงในทุกรูปแบบ

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พม. เป็นประธานกิจกรรมการประกาศ Kick off รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ภายใต้แนวคิด “He For She : ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง” มีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ภาคีเครือข่ายและประชาชน กว่า 1,000 คนร่วมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยแบ่งเส้นทางจากจุดเริ่มต้น 4 เส้นทาง ได้แก่ ลานพระประชาบดี พม., สำนักงานสหประชาชาติ (UN), โรงแรมรัตนโกสินทร์ และถนนข้าวสาร เดินรณรงค์ไปสู่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

พล.อ. อนันตพรกล่าวว่า ปัญหาความรุนแรงในสังคมมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ทั้งในรูปแบบของร่างกาย วาจา และจิตใจ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิตใจของเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ในปี 2561 พม. โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จึงจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ชายทุกวัยและทุกสาขาอาชีพ เป็นพลังยุติความรุนแรงในทุกรูปแบบ ด้วยการติดสัญลักษณ์ริบบิ้นขาว และไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว รวมทั้งความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ โดยมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ทั่วประเทศตลอดเดือน พ.ย.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม