พม.ดึงพลังผู้ชายร่วมยุติความรุนแรง

| |
อ่าน : 782

ที่มา :  เว็บไซต์ไทยรัฐ

พม.ดึงพลังผู้ชายร่วมยุติความรุนแรง thaihealth

แฟ้มภาพ

พม.มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ชายทุกวัยและทุกสาขาอาชีพ เป็นพลังยุติความรุนแรงในทุกรูปแบบ

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พม. เป็นประธานกิจกรรมการประกาศ Kick off รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ ภายใต้แนวคิด “He For She : ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง” มีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ภาคีเครือข่ายและประชาชน กว่า 1,000 คนร่วมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยแบ่งเส้นทางจากจุดเริ่มต้น 4 เส้นทาง ได้แก่ ลานพระประชาบดี พม., สำนักงานสหประชาชาติ (UN), โรงแรมรัตนโกสินทร์ และถนนข้าวสาร เดินรณรงค์ไปสู่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

พล.อ. อนันตพรกล่าวว่า ปัญหาความรุนแรงในสังคมมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ทั้งในรูปแบบของร่างกาย วาจา และจิตใจ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิตใจของเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ในปี 2561 พม. โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) จึงจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ชายทุกวัยและทุกสาขาอาชีพ เป็นพลังยุติความรุนแรงในทุกรูปแบบ ด้วยการติดสัญลักษณ์ริบบิ้นขาว และไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว รวมทั้งความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ โดยมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ทั่วประเทศตลอดเดือน พ.ย.

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม