กำหนดการ พิธีเปิดงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 5 "เท่นอกกรอบ...ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตที่สมดุล"

โดย
| |
อ่าน : 486
กำหนดการ
พิธีเปิดงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 5 "เท่นอกกรอบ...ขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์สู่ชีวิตที่สมดุล"
วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561
ณ สวนสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
10.00 น.     ลงทะเบียน
10.30 น.     พิธีกรกล่าวต้อนรับ และเริ่มพิธีเปิดงาน
• นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
กล่าวต้อนรับประธานในพิธี และผู้ร่วมงานในนามจังหวัดนครปฐม
• ผู้บริหาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
กล่าวถึง การท่องเที่ยวเท่นอกกรอบ เที่ยวแบบวิถีอินทรีย์
• ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึง นโยบายสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะของ สสส.
• นายอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ ประธานคณะกรรมการจัดงาน
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดงาน และกิจกรรมภายในงาน
• ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน "สังคมสุขใจ ครั้งที่ 4"
11.00 น.     ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
11.10 น.     เกษตรกรในเครือข่ายโครงการสามพรานโมเดล กล่าวคำปฏิญาณตน 
และรับมอบใบรังรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ IFOAM และใบรับรอง PGS สุขใจออร์แกนิก จากประธานในพิธี
11.30 น.     ประธาน/แขกผู้มีเกียรติ/สื่อมวลชน ร่วมชมบรรยากาศภายในบริเวณพื้นที่จัดงาน
12.00 น.     เสร็จสิ้นพิธีเปิดงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 5
รับประทานอาหารกลางวัน (บริเวณตลาดสุขใจภายในงาน)
14.00 น.     สื่อมวลชนเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • แนวทางสนับสนุนทุน โครงการปิดเทอมสร้างสรรค์ และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน -
  • โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารสุขภาวะ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม