ศอ.บต. มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

| |
อ่าน : 938

ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ศอ.บต. มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน thaihealth

แฟ้มภาพ

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปรับบทบาทประสานงานและบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ พร้อมส่งเสริมสนับสนุนงานปลัดอำเภอ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไปด้วยกัน

นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “บทบาทของ ศอ.บต. ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานกองกำลังประจำถิ่น และแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ” ในโครงการพัฒนาศักยภาพปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบล หลักสูตรผู้บังคับกองร้อย ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ชรบ. รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ เริ่มขึ้นระหว่างวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2561 จัดโดยสำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครองณ โรงแรม บี.พี. แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ได้กล่าวถึงผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ที่ผ่านมาว่า ได้ดำเนินการภายใต้การน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี มาขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ นำไปสู่การสร้างงาน กระจายรายได้ให้กับประชาชนที่รายได้น้อย เยาวชนที่จบการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ที่มีการเชื่อมโยงในทุกมิติ การพัฒนาเพื่อความมั่นคง และการสร้างความเข้าใจกับทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย ให้หันหน้าเข้าหากัน แก้ปัญหาโดยใช้แนวทางสันติวิธี จะทำให้เกื้อกูลต่อการทำงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) คือ การสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว

ส่วนในปีงบประมาณ 2562 ศอ.บต. ได้มีการปรับปรุงบทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และโครงสร้าง ศอ.บต. เพื่อรองรับพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคต และจะทำงานบูรณาการร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 สน. โดยจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน และอำนวยการกับหน่วยงานอื่น ๆ

อย่างไรก็ตาม ในโครงการพัฒนาศักยภาพปลัดอำเภอครั้งนี้ ถือเป็นการสัมมนาใน รุ่นที่ 1 ของปีงบประมาณ 2562 โดยการพัฒนาศักยภาพปลัดอำเภอให้เป็นผู้บังคับกองร้อยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ชรบ. เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของ ศอ.บต และ กอ.รมน ภาค 4 สน. ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม