หา 'แรงบันดาลใจ' สร้างชีวิตสุขภาวะ

| |
อ่าน : 1,794

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ข่าวสด

หา \'แรงบันดาลใจ\' สร้างชีวิตสุขภาวะ thaihealth

การสร้างแรงบันดาลใจจากแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เป็นอีกหนึ่ง "ทางเลือก" ที่ช่วยให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ในยุคแห่งสังคมเทคโนโลยี สามารถพัฒนาตนเองเข้าสู่ชีวิตสุขภาวะที่ดี ทั้งกาย จิต สังคม และปัญญา

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผอ.องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสร้างเสริมสุขภาวะ เพื่อมุ่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน หวังสร้างแรงบันดาลใจสู่ชีวิตสุขภาวะ โดยมี นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผอ.ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. และ ดร. อภิญาณ์ หทัยธรรม

ดร.สุปรีดา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการลงนามว่า สสส. และ อพวช. มีเป้าหมายเดียวกันในการสนับสนุนและส่งเสริมให้คนไทยเป็นคนคุณภาพ นำพาสังคมไทยไปสู่สังคมที่น่าอยู่ ผ่านโครงการและกิจกรรมที่น่าสนใจกระจายอยู่ทั่วประเทศ รวมถึงผ่านภาคีเครือข่ายต่างๆ และ "ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ" ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ที่ช่วยพัฒนาทักษะชีวิตและ สุขภาวะจึงเป็นโอกาสดี ที่ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันสนับสนุนกระบวนการทำงานระหว่างกัน

หา \'แรงบันดาลใจ\' สร้างชีวิตสุขภาวะ thaihealth

มีแนวทางความร่วมมือ คือ 1.ร่วมกันพัฒนาและการจัดการแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการเรียนรู้แก่เยาวชนและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 2.สนับสนุนข้อมูลและการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ ทักษะของบุคลากรด้านการจัดการแหล่งเรียนรู้ การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ และการสร้างเสริมสุขภาวะ 3.สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรม นิทรรศการ และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจและความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และการสร้างเสริมสุขภาวะแก่เยาวชนและประชาชน

ผู้จัดการ สสส. กล่าวต่อว่า สสส.ร่วมมือกับ อพวช. มาตั้งแต่ปี 2557 และสำหรับปี 2561 สสส. และ อพวช. พัฒนาความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยในปีนี้นำนิทรรศการชุด "ตะลุย อ้วนลงพุง" มาร่วมจัดแสดงกับคาราวานวิทยาศาสตร์ในจังหวัดต่างๆ เนื่องจากโรคอ้วนเป็นปัญหาสำคัญ ซึ่งแน่นอนว่าคนอ้วนจะได้รับผลเสียไปเต็มๆ ทั้งรูปร่างที่ไม่คล่องตัว และยังเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บ สสส.จึงอยากให้ทุกคนมาสำรวจตัวเองและค่อยๆ ปรับเปลี่ยนการกินเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ความร่วมมือดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความรู้และสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ควบคู่ไปพร้อมกับสุขภาวะ

ความร่วมมือของสองหน่วยงานจะร่วมสนับสนุนองค์ความรู้ จัดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะในงานคาราวานวิทยาศาสตร์และงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังร่วมพัฒนาคุณภาพทักษะของบุคลากร การแลกเปลี่ยนขยายผลการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ และร่วมพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสร้างเสริมสุขภาวะ โดยนำมาต่อยอดขยายผล และเผยแพร่ให้กับเด็กและเยาวชน ช่วยเกิดการรับรู้ และเกิดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตสุขภาวะต่อไป

หา \'แรงบันดาลใจ\' สร้างชีวิตสุขภาวะ thaihealth

ด้าน ผศ.ดร.รวิน ระบุว่า อพวช. มีหน้าที่สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์สู่สังคม การได้ร่วมมือกับ สสส. ในครั้งนี้จึงถือเป็นการขยายโอกาสและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการเข้าถึงข้อมูลและได้รับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสุขภาวะให้มากขึ้น และสามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม

"ที่ผ่านมา อพวช. และ สสส. ร่วมจัดคาราวานวิทยาศาสตร์ปีละ 22 จังหวัด มียอดเข้าร่วม 220,000 คน/ปี และร่วมจัดมหกรรมวิทยาศาสตร์ปีละ 1 ครั้ง โดยแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมกว่า 45,000 คน/ปี และในปี 2561 ทาง อพวช. และ สสส. ยังมีนิทรรศการ "นักสืบจราจร" ที่จัดขึ้นในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปี 2561 นี้เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนเห็นความสำคัญของการสัญจรทางท้องถนนอย่างปลอดภัย โดยมีเยาวชนและผู้ปกครองให้ความสนใจกับนิทรรศการนี้เป็นจำนวนมาก

ผศ.ดร.รวิน กล่าวทิ้งท้ายว่า ยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่ทาง อพวช. จะร่วมกันจัดขึ้นกับ สสส. ทั้งนี้ก็เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน ที่ต้องการเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและสามารถนำมาปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นกำลังของประเทศต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - การแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2565-2574) กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ประกาศเตือนภัย -
 • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

อาชีวศึกษาสร้างคน พัฒนาชาติ  เทคนิคลูกกินผัก  รายการสีขาว  ผลกระทบทางจิตใจ  วิธีรับประทานยาที่ถูกต้อง  ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย Thai Cycling For Health Association ปั่นไปทำงาน สร้างฝัน ทางจักรยาน ลดไขมันให้ฟิตแอนด์เฟิร์ม ปั่นสู้โรค บทสรรเสริญจักรยาน  ปัญหาคอร์รัปชั่น  ติดยา  การรำ  การประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21  ตากฝน  ปัญหาด้านการทำงาน  ชาม  sukjaiorganic  วิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก  ทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว  ทานมังสวิรัส  เพลงกล่อมลูก  สปสช.  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม