สบยช. เผยพ่อแม่ยุคใหม่ควรเป็นเพื่อนที่เข้าใจบุตรหลาน

| |
อ่าน : 725

ที่มา:บ้านเมืองออนไลน์

 thaihealth

แฟ้มภาพ

          สบยช. เผยพ่อแม่ยุคใหม่ควรเป็นเพื่อนที่เข้าใจ ให้ความเมตตา พาให้คิด เมื่อรู้ว่าลูกใช้ยาเสพติด

          สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์แนะผู้ปกครองยุคใหม่ต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้สั่งสอน ออกคำสั่ง มาเป็นเพื่อนที่เข้าใจ โดยเปิดโอกาสให้บุตรหลานได้แสดงความคิดเห็นรับฟังปัญหา พร้อมให้ความเห็นอย่างสมเหตุผล เพื่อให้บุตรหลานได้คิด เรียนรู้ และเลือกตัดสินใจในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง

          นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่าในภาวะสังคมปัจจุบัน พ่อ แม่ ผู้ปกครองต้องต่อสู้เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัว หมดเวลาไปกับการทำงานนอกบ้าน อาจเป็นเหตุให้ขาดการเอาใจใส่ดูแลบุตรหลานเท่าที่ควร ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม และเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ ที่เด็กและเยาวชนเข้าถึงได้ง่าย ก่อให้เกิดผลทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังนั้นพ่อ แม่ผู้ปกครองยุคใหม่ จึงต้องเข้าใจบุตรหลานที่กำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นอยากเรียนรู้ อยากลอง ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากกลุ่มเพื่อน ซึ่งอาจเกิดการเรียนรู้ หรือแสดงพฤติกรรมในทางที่ผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการใช้ยาและสารเสพติด ซึ่งพบว่าผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษามากที่สุดมีอายุ 18-24 ปี โดยเริ่มใช้ในช่วงอายุต่ำกว่า 18 ปี การที่พ่อแม่ปรับตัวให้เหมือนเป็นเพื่อนกับบุตรหลาน ทำความเข้าใจ ใช้เวลาพูดคุย ถามให้คิด และยอมรับฟังอย่างตั้งใจ ด้วยความรัก ความเมตตา พิจารณาพฤติกรรมอย่างมีเหตุผล โดยไม่ว่ากล่าวตำหนิติเตียน เท่ากับเป็นการป้องกันและช่วยแก้ไขปัญหา ก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ทำให้บุตรหลานกล้าปรึกษาปัญหา หรือแสดงความคิดเห็นอย่างไม่ปิดบัง ซึ่งจะช่วยให้พ่อแม่ได้รับรู้ปัญหา สามารถหาทางแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีและยังเป็นการป้องกันการหลงผิดไปใช้ยาเสพติดได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ดังนั้นผู้ปกครองยุคใหม่ต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้สั่งสอน ออกคำสั่ง ห้ามให้ทำ มาเป็นเพื่อนที่รู้และเข้าใจ ยอมรับฟัง เปิดโอกาส ชี้ชวนให้คิด กระตุ้นให้พูดแสดงความคิดเห็น เลือกเรียนรู้อย่างมีเหตุผล และตัดสินใจในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมด้วยตนเอง

          นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีกล่าวเพิ่มเติมว่า หากพบว่าลูกหลานใช้ยาเสพติด การรู้และเข้าใจที่ถูกต้องของพ่อแม่ และบุคคลในครอบครัว รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการบำบัดรักษา ย่อมเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการเลิกยาเสพติดของลูกหลาน ซึ่งต้องให้ความสำคัญในการแก้ไขทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ที่สำคัญอย่างยิ่งคือสัมพันธภาพที่ดี และการใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัวเมื่อรู้ว่าลูกเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งที่ควรทำ คือ ตั้งสติ ใช้เหตุผล ร่วมพูดคุยถึงต้นเหตุปัญหาร่วมกันโดย ไม่ตำหนิ ดุด่า หรือลงโทษอย่างรุนแรง สร้างความเข้าใจกับทุกคนในครอบครัว ให้กำลังใจ แสดงความรัก ความห่วงใย ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด ที่มีต่อสุขภาพร่างกาย จิตใจ การเรียน และความผิดทางกฎหมาย ติดต่อปรึกษากับครูที่ปรึกษา พาลูกไปปรึกษาแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ให้เวลาพูดคุย หาเวลาว่างทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ ติดตามและเฝ้าระวัง ไม่ใช้การจับผิด หรือระแวงไม่ไว้วางใจ แต่ช่วยประคับประคอง ให้เวลา และโอกาสเพื่อลูกได้เรียนรู้ที่แก้ไขปัญหา ลดละเลิกยาเสพติด และใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติด้วยตนเอง ทั้งนี้หากประสบปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนยาเสพติด 1165 หรือที่โรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.pmindat.go.th

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม