ขับเคลื่อนผลิตคนอาชีวศึกษา สอดคล้องตลาดแรงงาน

| |
อ่าน : 741

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ก.ศึกษา+ก.แรงงาน ผลิตคนอาชีวศึกษา สอดคล้องตลาดแรงงาน thaihealth

แฟ้มภาพ

กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนความร่วมมือผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน โดยได้รับการตอบรับจากนักเรียนนักศึกษาที่มีงานทำตรงตามสาขาที่จบมา

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงความคืบหน้าจากความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานว่า ได้เริ่มดำเนินโครงการในสถานศึกษาของรัฐมาตั้งแต่ต้นปีการศึกษา  2561 ในสถานศึกษา 428 แห่ง และได้ดำเนินการต่อเนื่องในสถานศึกษาเอกชน 485 แห่ง  โดยมีคณะทำงานร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานในระดับพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลนักเรียนนักศึกษาและความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการ นำไปสู่การวางแผนผลิตกำลังคนที่มีทักษะฝีมือและมีประสิทธิภาพตรงความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งยังเป็นการตอบโจทย์การพัฒนากำลังคนตามยุทธศาสตร์ชาติ เพราะมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่สอดคล้องอุตสาหกรรมเดิมและอุตสาหกรรมใหม่ เช่น สาขาหุ่นยนต์ ระบบราง อากาศยาน หรือการท่องเที่ยวรายได้สูง เสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน ตรงกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจยุค 4.0 ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาที่จบแล้วมีงานทำตรงตามสาขาวิชาที่ได้ศึกษามา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า นักเรียนนักศึกษาทุกคนในโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษา จะผ่านการทดสอบมาตฐานฝีมือแรงงานก่อนจบการศึกษาและจะได้รับวุฒิบัตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และใบประกาศผ่านการทดสอบฝีมือแรงงาน เพื่อเป็นเอกสารยืนยันถึงคุณภาพในการประกอบวิชาชีพและเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับสถานประกอบการที่รับผู้จบการศึกษาเข้าทำงาน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม