เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค

| |
อ่าน : 414

ที่มา: กรมควบคุมโรค

เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค thaihealth

แฟ้มภาพ

เปิดเวทีถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านโรคติดต่อนำโดยแมลง ในการพัฒนาเครือข่ายให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทิศทางในการทำงานด้านโรคติดต่อนำโดยแมลง

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายโรคติดต่อนำโดยแมลง ประจำปี พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2561    ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านโรคติดต่อนำโดยแมลง ในการพัฒนาเครือข่ายให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทิศทางในการทำงานด้านโรคติดต่อนำโดยแมลง

ทั้งนี้กรมควบคุมโรค ได้กำหนดยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พ.ศ. 2560 – 2579 โดยโรคติดต่อนำโดยแมลงมีเป้าหมายสำคัญที่ต้องบรรลุ ดังนี้ ร้อยละ 95 ของอำเภอ/เขตไม่มีการแพร่เชื้อมาลาเรียภายในปี 2564 และอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของค่ามัธยฐาน ภายในปี พ.ศ.2563 สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมาได้วางแนวทางการดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคไข้มาลาเรีย โรคเท้าช้าง และโรคลิชมาเนีย โดยมีผลงานความสำเร็จ เช่น รางวัล Public Health Achievements จากองค์การอนามัยโลก รวมถึงการประสบผลสำเร็จ ในการกำจัดโรคเท้าช้าง ซึ่งเกิดจากความร่วมมือทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงมีความเข้มแข็ง ส่งผลให้ประชาชนได้รับการป้องกันจากโรคติดต่อที่นำโดยแมลงได้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม