เปิด 3 มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทย

| |
อ่าน : 814

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

เปิด 3 มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวไทย thaihealth

รัฐบาลรณรงค์ด้านการท่องเที่ยวตลอดปี 2561 ด้วย “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” ออกมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 3 แนวทาง ดังนี้

1.ให้หนังสือเดินทางที่ขอรับการตรวจลงตราแบบสามารถเดินทางได้ครั้งเดียว ณ สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในทุกประเทศ จากเดิมสามารถเดินทางได้ 1 ครั้งเป็นให้เดินทางเข้าประเทศไทยได้ 2 ครั้ง ภายในช่วงเวลา 6 เดือน คิดค่าธรรมเนียมอัตราเดิม 1,000 บาท

2.การให้อนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้ง แบบอนุญาตครั้งเดียว เพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มี วีซ่าอยู่แล้วและต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศเพื่อนบ้านของไทย สามารถกลับเข้ามาประเทศไทยอีกโดยไม่ต้องขออนุญาตใหม่

3.แก้ไขกฎกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ชาวต่างชาติในประเทศที่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา 30 วัน ซึ่งเดินทางเข้าประเทศผ่านช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมืองทางบก สามารถเข้ามาในไทยด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีปฏิทิน จากเดิมได้ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี ยกเว้นบุคคลสัญชาติมาเลเซีย

สำหรับเป้าหมายของมาตรการดังกล่าว เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาประเทศไทยในช่วงปลายปี 61 ให้ได้จำนวน 38 ล้านคน มีรายได้เข้าประเทศไม่ต่ำกว่า 2.20 ล้านล้านบาท ตั้งเป้ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาประเทศไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 30%

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกีฬา ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม