พม.โพลเผยเด็กก้าวร้าวเกิดจากครอบครัว-สื่อออนไลน์

| |
อ่าน : 1,870

ที่มา :  เว็บไซต์เดลินิวส์

พม.โพล เผย เด็กก้าวร้าวเกิดจากครอบครัว-สื่อออนไลน์ thaihealth

แฟ้มภาพ

พม.โพล ชี้สุรา-การเลี้ยงดู เป็นสาเหตุหลักของความรุนแรงในสังคม ขณะที่ร้อยละ52.60 ระบุความรุนแรงในครอบครัวทำเด็กก้าวร้าว ส่วนหนึ่งมาจากการเลียนแบบสื่อออนไลน์

นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า พม. POLL ศูนย์สำรวจความคิดเห็นทางสังคม สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว.) 1-12 ร่วมกับศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในประเด็น “ความรุนแรงในสังคมไทย ลดลงได้ด้วย (ใคร?) สำรวจจากประชาชน 4,800 ตัวอย่าง ระหว่างเดือนต.ค.-พ.ย.นี้ พบว่า ปัญหาความรุนแรงในสังคมไทยที่ประชาชนนึกถึง ส่วนใหญ่ร้อยละ 55.04 นึกถึงการทำร้ายร่างกาย เช่น ทะเลาะวิวาท การทุบ ตี ต่อย เตะ ส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาความรุนแรงมากที่สุด อันดับแรกคือสุรา/ยาเสพติด รองลงมา คือการอบรมเลี้ยงดู ตามด้วยการคบเพื่อน และความเครียด

นอกจากนี้ร้อยละ 52.60 ระบุ ความรุนแรงในครอบครัวมีผลให้เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือเก็บกดในระดับมากที่สุด ส่วนประเภทสื่อที่ใช้ในการนำเสนอเรื่องความรุนแรงทางสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบมากที่สุด อันดับแรกคือ สื่ออินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ ยูทูป รองลงมา คือ สื่อสังคมออนไลน์ คลิปวิดีโอ ไลฟ์สด และละคร เมื่อถามถึงการนำเสนอเรื่องการกระทำความรุนแรงในสังคมบ่อยครั้ง มีผลต่อพฤติกรรมการเลียนแบบมากน้อยเพียงใด ร้อยละ 44.65 ระบุว่า มีผลในระดับมาก ขณะที่ร้อยละ 36.10 ระบุมีผลในระดับมากที่สุด

นายปรเมธี กล่าวต่อว่า ทั้งนี้สิ่งที่ประชาชนจะทำหากพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงในสังคม ส่วนใหญ่ระบุจะแจ้งเหตุผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สายด่วน 191 แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย และศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 พม. ส่วนแนวทางการแก้ปัญหาความรุนแรงในสังคม ร้อยละ 53.07 ระบุการบังคับใช้กฎหมาย มีบทลงโทษที่เด็ดขาด รองลงมา ร้อยละ 48.81 ระบุการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว/อบรมสั่งสอน และร้อยละ 46.60 ระบุการให้ความรู้การยุติความรุนแรงตั้งแต่เด็ก

เมื่อถามถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสังคม ร้อยละ 26.27 ระบุไม่เป็นผู้กระทำความรุนแรง และร้อยละ 25.29 ระบุไม่ใช้อารมณ์หรือกำลังในการตัดสินปัญหา ส่วนการลดปัญหาความรุนแรงในสังคมควรเป็นหน้าที่ของใคร ส่วนใหญ่ร้อยละ 42.79 ระบุเป็นหน้าที่ของตนเอง รองลงมาร้อยละ 34.06 ระบุเป็นหน้าที่ของครอบครัว และร้อยละ 10.15 ระบุตำรวจ/พนักงานเจ้าหน้าที่รัฐ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
 • วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย -
 • ข้อมูลประกอบการประเมินพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุน                                                                     การสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 -
 • การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ -
 • คู่มือและชุดความรู้เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย -
 • ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC) - ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ระบบบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารครบวงจร (THCC)
 • ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย Thai Health Promotion Journal -
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • ไทยรู้สู้โควิด -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม