ไทยหนุนย้ายถิ่นแรงงานที่ปลอดภัย

| |
อ่าน : 531

ที่มา : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.

ไทยหนุนย้ายถิ่นแรงงานที่ปลอดภัย thaihealth

แฟ้มภาพ

กระทรวงแรงงานส่งเสริมและคุ้มครองทั้งแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศและแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในไทย โดยฝึกอบรมทักษะฝีมือแก่แรงงานไทยก่อนไปทำงานและได้รับการคุ้มครอง

พลตำรวจเอก อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีกระบวนการโคลัมโบ ครั้งที่ 6 จัดโดยกระทรวงแรงงาน การจ้างงานและประกันสังคมของเนปาลร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเนปาล

ทั้งนี้ พล.ต.อ.อำนาจฯ กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมครั้งนี้ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศต้นทางและปลายทางของแรงงงาน กระทรวงแรงงานจึงดำเนินการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองทั้งแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศและแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในไทย โดยฝึกอบรมทักษะฝีมือแก่แรงงานไทยก่อนไปทำงานและได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศร่วมกับสถานทูต

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการลงนามในปฏิญญากาฐมาณฑุ (Kathmandu Declaration) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือนี้ให้มีความก้าวหน้าและมุ่งไปสู่การบริหารจัดการด้านการจัดส่งแรงงานไปยังประเทศปลายทางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสอดคล้องกับแนวทางกรอบความร่วมมือระดับโลกอื่นๆ เช่น ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบและปกติ และเป้าหมายวาระเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ค.ศ.2030 เป็นต้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม