เช็คสุขภาพพระ 55.5% ภาวะเสี่ยงเป็นโรค

โดย
| |
อ่าน : 1,477

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรมการตรวจคัดกรอง และดูแลสุขภาพ พร้อมการให้บริการทางการแพทย์ พระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่สวนกลาง และกรุงเทพมหานครในโครงการ "ตรวจคัดกรองและดูแลสุขภาพพระสงฆ์ในส่วนกลางกรุงเทพมหานคร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา"

เช็คสุขภาพพระ55.5%ภาวะเสี่ยงเป็นโรค

ที่ห้องประชุมอาคารวชิรญาณวงศ์ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ กรุงเทพฯ โดยมีพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่เข้าร่วมการคัดกรอง จำนวน 300รูป พร้อมตรวจวินิจฉัยผ่านสถานีการคัดกรอง 10สถานี เช่น สถานีตรวจวัดดัชนีมวลกาย วัดความดันโลหิต สถานีจอประสาทตา วัดความดันตา วัดสายตา สถานีตรวจเลือด สถานีคลินิกเท้า สถานีทันตกรรม สถานีโอสถศาลา ยาน่ารู้สถานีเอ็กซเรย์ปอด สถานีตรวจเลือด สถานีโภชนบำบัด ฯลฯ

นพ.เรวัต วิศรุตเวช อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากผลการสำรวจล่าสุดจากจำนวนพระภิกษุสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการกว่า 90,250รูปทั่วประเทศ พบว่ามีสุขภาพดี 45.08% และมากกว่า 50% อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคและภาวะเจ็บป่วย โดยแบ่งเป็นภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรค 24.35%และภาวะเจ็บป่วย 30.57% ซึ่งโรคที่พบมากในพระภิกษุสงฆ์ 5อันดับแรก คือ ไขมันในเลือดสูง, ความดันโลหิตสูง,โรคเบาหวาน, โรคปอด, หัวใจและหลอดเลือด

ทั้งนี้ โครงการ "ตรวจคัดกรองและดูแลสุขภาพพระสงฆ์ในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84พรรษา" จะตระเวนไปตามวัดที่เป็นศูนย์กลางต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่อเนื่องไปยังจังหวัดเป้าหมายต่อไปโดยมีเป้าหมายพระภิกษุสงฆ์ทั่วประเทศจำนวน303,000รูป โดยจะแล้วเสร็จโครงการในเดือนเมษายนนี้

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม