ก.แรงงาน จัดชุดเฉพาะกิจช่วยผู้ประสบภัย

| |
อ่าน : 793

ที่มา : กองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ก.แรงงาน จัดชุดเฉพาะกิจช่วยผู้ประสบภัย thaihealth

แฟ้มภาพ

ก.แรงงาน จัดชุดเฉพาะกิจช่วยประชาชน ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมประจวบ-ชุมพร เตรียมแผนฝึกอาชีพบรรเทาความความเดือดร้อนหลังลดน้ำลด

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมที่อยู่อาศัยของประชาชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดชุมพร จึงมีข้อสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนทั่วไป ทั้งลูกจ้าง นายจ้างและสถานประกอบกิจการ และวางมาตรการให้ความช่วยเหลือหลังน้ำลด เช่น การฝึกอาชีพ การซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน การดูแลสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประสบภัยทั้งในเรื่องสิทธิประกันสังคม สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำหรับในส่วนของกพร. ได้มอบหมายให้สังกัดสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร ระดมเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วเข้าพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของ อุปกรณ์ไฟฟ้าขึ้นที่สูง ตัดระบบไฟฟ้าหรือเคลื่อนย้ายปลั๊กไฟ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บริจาคเครื่องอุปโภคและบริโภค จัดยานพาหนะในการขนย้ายสิ่งของและการเดินทาง บริการที่พักพิงกรณีที่ผู้ประสบภัยไม่มีที่พักอาศัยให้ช่วยจัดหาที่พักชั่วคราว ขณะนี้ทางสนพ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ปฏิบัติภารกิจร่วมกับทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหาร แจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 21,700 กล่อง รวมถึงมาตรการเยียวยาความเสียหาย เช่น ออกหน่วยบริการเครื่องที่ ซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องยนต์เพื่อการเกษตร พร้อมจัดตั้งทีมงานและคณะทำงานประสานเฝ้าระวัง เป็นต้น

"ภายหลังจากสถานการณ์น้ำลดจะจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องใช้ภายในบ้าน พร้อมสำรวจและเชิญชวนให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเข้าฝึกอาชีพ เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพต่อไป จะมีแผนการฝึกอบรมให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้มีความรู้ติดตัว สามารถซ่อมอุปกรณ์ภายในบ้านที่ได้รับความเสียหาย หรือนำความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ดูแลตนเองและครอบครัว อาทิ ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้า ช่างปูกระเบื้อง ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น" อธิบดีกพร.กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ประกาศเตือนภัย -
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการศูนย์กิจการสร้างสุข -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม