ศธ.ลงนาม พัฒนาครูมาตรฐานสากล

| |
อ่าน : 338

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ศธ.ลงนาม พัฒนาครูมาตรฐานสากล thaihealth

กระทรวงศึกษาธิการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาครูตามหลักสูตรมาตรฐานสากล

โดยมี นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี โดยมีศาสตราจารย์ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์  ผู้อำนวยการ สสวท. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกุล เลขาธิการมูลนิธิ สอวน.  นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการ สพฐ. ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขยายผลการดำเนินงานและพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนด้านเนื้อหาเชิงลึก  โดยทั้ง 3 หน่วยงาน จะดำเนินงานร่วมกันในการจัดอบรมครู และจัดทำสื่อ หนังสือ อุปกรณ์ และเพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนเนื้อหาเชิงลึกตามหลักสูตร สอวน.

โครงการพัฒนาครูตามหลักสูตรมาตรฐานสากลของมูลนิธิ สอวน. สสวท. และ สพฐ. จะส่งผลให้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในศูนย์โรงเรียน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ในการสอนเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ของนักเรียนไทยให้สูงขึ้นเทียบเท่าสากล ในระยะยาว ตลอดจนนักเรียนที่ได้เข้าอบรมในศูนย์โรงเรียนขยายผล ปีละ 3,600 คน จะมีศักยภาพในการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์สูงขึ้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม