ศธ.ลงนาม พัฒนาครูมาตรฐานสากล

| |
อ่าน : 428

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ศธ.ลงนาม พัฒนาครูมาตรฐานสากล thaihealth

กระทรวงศึกษาธิการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาครูตามหลักสูตรมาตรฐานสากล

โดยมี นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี โดยมีศาสตราจารย์ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์  ผู้อำนวยการ สสวท. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกุล เลขาธิการมูลนิธิ สอวน.  นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการ สพฐ. ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขยายผลการดำเนินงานและพัฒนามาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้มีการพัฒนาการเรียนการสอนด้านเนื้อหาเชิงลึก  โดยทั้ง 3 หน่วยงาน จะดำเนินงานร่วมกันในการจัดอบรมครู และจัดทำสื่อ หนังสือ อุปกรณ์ และเพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนเนื้อหาเชิงลึกตามหลักสูตร สอวน.

โครงการพัฒนาครูตามหลักสูตรมาตรฐานสากลของมูลนิธิ สอวน. สสวท. และ สพฐ. จะส่งผลให้ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาในศูนย์โรงเรียน ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ ในการสอนเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ของนักเรียนไทยให้สูงขึ้นเทียบเท่าสากล ในระยะยาว ตลอดจนนักเรียนที่ได้เข้าอบรมในศูนย์โรงเรียนขยายผล ปีละ 3,600 คน จะมีศักยภาพในการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์สูงขึ้น

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
 • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม