ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

| |
อ่าน : 465

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ thaihealth

กระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้าปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพิ่มทักษะความชำนาญครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี พร้อมขยายโครงการไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฎ สร้างรากฐานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้เร่งขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในหลายส่วน หนึ่งในนั้นคือการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ที่ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2559 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เน้นสร้างแรงจูงใจและสร้างบรรยากาศในการเรียนให้สนุกและสร้างการมีส่วนร่วม เมื่อเรียนในห้องเรียนแล้วสามารถนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ขณะเดียวกัน ผลการดำเนินการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สะท้อนให้เห็นว่า เมื่อเด็กเรียนภาษาอังกฤษดีขึ้น ทุกวิชาจะดีขึ้นตามไปด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการพัฒนาต่อยอดโครงการจัดอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับครูภาษาอังกฤษของไทย ว่า ครูที่ผ่านการอบรมจากโครงการ Boot Camp และได้รับการคัดเลือกเป็นครูต้นแบบ จะเป็นผู้ที่นำองค์ความรู้ เทคนิคการเรียนการสอนแบบใหม่ ไปถ่ายทอดให้ครูภาษาอังกฤษรุ่นต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ โครงการ Boot Camp ได้มีการขยายโครงการไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฎต่างๆ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการเรียนการสอนของประเทศไทยต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม