สธ.เร่งพัฒนาระบบงานเก็บ อวัยวะ

| |
อ่าน : 579

ที่มา :  MGR Online

สธ.เร่งพัฒนาระบบงานเก็บ อวัยวะ thaihealth

แฟ้มภาพ

สธ.เร่งพัฒนาระบบงานเก็บ "อวัยวะ" หวังให้ไปถึงผู้รอรับบริจาคเร็วขึ้น เหตุอวัยวะส่วนใหญ่กว่า 90% มาจาก รพ.สังกัด สธ. แต่การผ่าตัดปลูกถ่ายมักทำใน ร.ร.แพทย์ และ รพ.เอกชน หวังพัฒนาระบบบริจาคอวัยวะแบบไร้รอยต่อ

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวตอนหนึ่งในการเปิดงานสัมมนา "ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมก้าวสู่ยุคใหม่ ของการบริจาคอวัยวะ" ว่า การเปลี่ยนอวัยวะ คือ ทางเลือกสุดท้ายของผู้ป่วยที่อวัยวะ เช่น ตับ ไต หัวใจ ปอดไม่ทำงาน เมื่อได้รับการเปลี่ยนปลูกถ่ายแล้วก็สามารถกลับมาเป็นคนที่ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติ ครอบครัวได้อีกมาก โดยเฉพาะโรคไตที่เห็นภาพชัดว่าค่าใช้จ่ายในการล้างไตนั้นสูงมาก ปีหนึ่งรัฐบาลต้องจ่ายเงินค่าล้างไตผู้ป่วยผ่านระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ปีละอย่างน้อย 3 หมื่นล้านบาท ดังนั้น หากเราสามารถเปลี่ยนไตให้ผู้ป่วยได้ก็จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้นอย่างชัดเจน จึงเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ทั้งนี้ ในการประชุมผู้บริหาร สธ. ได้รับรายงานว่า การเปลี่ยนอวัยวะให้กับผู้ป่วยในช่วง 2 ปีมานี้เพิ่มขึ้น แค่การเปลี่ยนไตอย่างเดียวในปีงบระมาณ 2559-2560 ก็อยู่ที่ 1,392 ราย โดยกว่า 75% ทำที่โรงเรียนแพทย์ รองลงมา คือ รพ.เอกชน 18.46% และ รพ.ในสังกัด สธ. 6.45% ซึ่งแม้การปลูกถ่ายอวัยวะใน รพ.สังกัด สธ.จะน้อย แต่ก็เป็นแหล่งที่มาได้ซึ่งอวัยวะบริจาคจำนวนมาก เช่น ปีงบประมาณ 2561 มีการปลูกถ่ายอวัยวะให้กับผู้ป่วยทั้งหมด 589 ราย ในจำนวนนี้เป็นการเปลี่ยนไต 478 ราย โดยแหล่งที่มาของอวัยวะนั้นมาจาก รพ.ในสังกัด สธ. 90.3% เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทุกอย่างคือการทำงานร่วมกัน ที่ต้องทำให้ไร้รอยต่อ เข้มแข็ง ทราบว่าตอนนี้ทีมที่ไปรับอวัยวะอาจจะยังมีปัญหาเพราะการเดินทาง แต่ก็พยายามปรับปรุงและทำงานเป็นทีมเพื่อให้อวัยวะที่ได้นั้นไปถึงผู้รับอย่างรวดเร็ว และยอมรับว่าทาง สธ.เองอาจจะยังมีปัญหาในงานเก็บอวัยวะซึ่งต้องพัฒนาต่อไปเช่นกัน

นพ.วิศิษฏ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย กล่าวว่า สภากาชาดไทยเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคอวัยวะเพื่อปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยมานาน ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขเป็นอย่างดี โดยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการรับบริจาค และปลูกถ่ายอวัยวะ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ล่าสุดคณะกรรมการส่งเสริมกิจการศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย จัดประชุมเสวนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานการรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย เพื่อค้นหาปัญหาของการบริจาคอวัยวะและแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้น การร่วมมือยกระดับการบริจาคอวัยวะให้อยู่ในมาตรฐานสากล และยกระดับสู่ความเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชีย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส. -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม