มร.ชร. น้อมนำศาสตร์พระราชาแก้ปัญหาชุมชน

| |
อ่าน : 1,480

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

ภาพประกอบจากแฟนเพจสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

มร.ชร. น้อมนำศาสตร์พระราชาแก้ปัญหาชุมชน thaihealth

มร.ชร.เปิด 'ศาสตร์พระราชา' น้อมนำพระราชดำริแก้ปัญหายากจนและเท่าเทียม "โครงการพัฒนาระบบกสิกรรมไร้สารพิษเพื่อผลิตอาหารปลอดภัยโดยชุมชน"

สุดท้าย โครงการพัฒนาระบบกสิกรรมไร้สารพิษเพื่อผลิตอาหารปลอดภัยโดยชุมชนด้วยองค์ความรู้สู่การปฏิบัติตามศาสตร์พระราชาหรือตามพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่ง ผศ.ดร.จำรัส กลิ่นหนู รองอธิการบดีฯ มร.ชร. กล่าวว่า เป็นโครงการร่วมมือกับ "สสส." กับ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย มรภ. เชียงราย มรภ.เลย มรภ.นครราชสีมา มรภ.นครปฐม และ มรภ.อุดรธานี ทั้งนี้ เพื่อร่วมมือกับองค์กรปกครองต่างๆ ในท้องถิ่นและแกนนำเกษตรกรในการส่งเสริมพัฒนาและวิจัยงานทางด้านวิชาการเกษตรให้ชุมชนแต่ละท้องถิ่นในจังหวัด ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ เพื่อมีความรู้ความเข้าใจการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนและปลอดสารพิษในชุมชนให้มีสุขภาวะที่ดี โดยยึดหลักตามศาสตร์พระราชาทั้ง มร.ชร.และ มรภ.ทั่วประเทศ

"ปัจจุบันจากข้อมูลพบว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ทำการเกษตรเป็นอันดับที่ 48 ของโลก และใช้ยาฆ่าแมลงเป็นอันดับ 5 ของโลก จากโฆษณาที่ว่าเป็นผักอินทรีย์ปลอดสารของหลายๆ แห่งที่ขายตามท้องตลาด แต่จากการตรวจสอบพบว่ามีสารพิษปนเปื้อนอยู่จำนวนมากถึง 25 : 75% ส่วน 75 ตัวหลังคือ "สารพิษ"และอาหารกลางวันสำหรับเด็กตามโรงเรียนก็เช่นกัน ต่างมีสารปนเปื้อนเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการส่งเสริมให้ชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษรับประทานกันเองและขยายสู่ชุมชนใกล้เคียงจึงเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ต้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้ เพื่อชาวชนบทและคนในท้องถิ่นได้รับอาหารและพืชผักที่ปราศจากสารพิษ โดยเน้นการสร้างความเข้าใจรวมกลุ่มทำกันเองและขายเป็นรายได้เข้าครอบครัวเข้าชุมชน"

มร.ชร. น้อมนำศาสตร์พระราชาแก้ปัญหาชุมชน thaihealth

ผศ.ดร.จำรัส กลิ่นหนู กล่าวว่า ที่ผ่านมา มร.ชร. ได้จัดการอบรมมาแล้ว 7 หลักสูตรให้แก่ชุมชนต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน GAP (Good Agriculture Practice) หรือการปฏิบัติการสร้างผลผลิตที่ดีปลอดภัยปลอดสารพิษจากโรคตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรและกรมการข้าว ได้แก่ 1.การผลิตข้าวปลอดภัย 2.การผลิตผักปลอดภัย 3.การผลิตปลานิลปลอดภัย 4.การผลิตโคเนื้อปลอดภัย 5.การบริหารจัดการระบบเกษตรกรรมตลอดห่วงโซ่ 6.การตลาดออนไลน์และ 7.การพัฒนาผู้นำด้านการเกษตรประจำตำบล กลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกรและคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) 60 อบต. กว่า 300 คน เขตเชียงราย-พะเยา และยังมีโครงการอบรม "การตลาดสมัยใหม่" ในเดือน พ.ย.61 ด้วย และยังสามารถ "บูรณาการสู่การเรียนการสอน" ในหลักสูตรด้านการพัฒนาได้อีกเพื่อประชาชนอยู่ดี กินดี มีสุขอย่างยั่งยืน ตาม "ศาสตร์ของพระราชา"

มร.ชร. น้อมนำศาสตร์พระราชาแก้ปัญหาชุมชน thaihealth

ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่มั่นใจและภูมิใจว่าเป็นมหาวิทยาลัยสนองพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงเป็น "พลังของแผ่นดิน" และสืบสานพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสืบสาน รักษา ต่อยอด ในฐานะที่ใกล้ชิดและเข้าใจ เข้าถึงประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด พร้อมทั้งน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งหลักการตามพระราชดำริ "เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา" มาปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในขณะเดียวกันก็เป็นการสนองนโยบายของรัฐในยุคนี้ที่ต้องการให้ประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจและมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไปด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม