เกษตรเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า เร่งงรณรงค์ 2 ฉีดวัคซีนป้องกัน

โดย
| |
อ่าน : 1,750

เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งสร้างความตระหนักในกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมในการเลี้ยงตามกฎหมาย และรักสุนัขให้ถูกวิธี

นายศุภชัย โพธิ์สุ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายเสริมสร้างให้มีระบบการเฝ้าระวัง โรคพิษสุนัขบ้าตั้งแต่ระดับพื้นที่อย่างรวดเร็ว โดยมีระบบการประสานระหว่างหน่วยงาน การเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้สามารถป้องกันควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีการเผยแพ่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งสร้างความตระหนักในกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมในการเลี้ยงตามกฎหมาย และรักสุนัขให้ถูกวิธี นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งเกษตรกร ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ และชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาช่วยเหลือตนเองในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่การเฝ้าระวังโรค การประชาสัมพันธ์ รวมถึงการรใช้วัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่สัตว์เลี้ยงของตนเอง

อนึ่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2554ในระหว่างวันที่ 1มีนาคม-30เมษายน เพื่อให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างทั่วถึง ส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขอย่างถูกวิธี ไม่ทิ้งสุนัขที่เจ้าของไม่ต้องการให้กลายเป็นสุนัขจรจัด ซึ่งอาจเป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้า และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และให้ความสำคัญในการป้องกันโรคในสัตว์และคน โดยเน้นสุนัขที่ด้อยโอกาสในพื้นที่วัด โรงเรียน ตลาด แหล่งชุมชน

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม