ครม.เห็นชอบ 3 มาตรการวันลอยกระทง

| |
อ่าน : 672

ที่มา : เฟซบุ๊ก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ครม.เห็นชอบ 3 มาตรการวันลอยกระทง thaihealth

แฟ้มภาพ

ครม.เห็นชอบ 3 มาตรการวันลอยกระทง เน้นความปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม งดเล่นประทัด-พลุ-ดอกไม้ไฟในที่ชุมชน และปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีมติรับทราบแนวทาง และมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม” ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมและอีก 8 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอ เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ถูกต้องและเหมาะสม ปฏิบัติตามวิถีชีวิตที่ดีงามและการดูแลชีวิต ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของประชาชน แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ

รณรงค์ “ลอยกระทงปลอดภัย” อาทิ ไม่เล่นพลุ ดอกไม้ไฟ โคมลอย โคมไฟ ในที่ชุมชนหรือสถานที่ซึ่งเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุเพลิงไหม้ เคารพกฎจราจร รณรงค์

“สืบสานวัฒนธรรมไทย” ขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรม การละเล่น และการแสดงทางวัฒนธรรม ตามประเพณีท้องถิ่น และรณรงค์

“ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม” ส่งเสริมให้ประชาชนใช้วัสดุธรรมชาติและย่อยสลายง่ายมาประดิษฐ์กระทง ลอยกระทง 1 ครอบครัว 1 กระทง และ 1 หน่วยงาน 1 กระทง เพื่อลดปริมาณขยะ

สำหรับมาตรการดังกล่าว จะช่วยอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทงให้คงคุณค่า ป้องกันอุบัติเหตุ สร้างภาพลักษณ์อันดีแก่สายตาชาวโลกให้เดินทางมาท่องเที่ยวก่อให้เกิดรายได้ เป็นการยกระดับและพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม