‘พระสงฆ์ ป่วยเบาหวาน’ เสี่ยงตัดขา

| |
อ่าน : 1,299

ที่มา: กรมการแพทย์

‘พระสงฆ์ ป่วยเบาหวาน’ เสี่ยงตัดขา thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมการแพทย์ห่วงใยพระสงฆ์อาพาธเบาหวาน จากข้อมูลมารับบริการที่โรงพยาบาลสงฆ์พบมีแผลที่เท้าเสี่ยงถูกตัดนิ้วเท้า ขาท่อนล่างเพิ่มมากขึ้น เปิดคลินิกเท้าเบาหวานดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์

                นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ความผิดปกติที่เท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวานถือเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญของผู้ป่วย เมื่อเกิดอาการเท้าชา เดินสะดุดของแข็ง หรือเหยียบของมีคมจึงไม่รู้สึกตัว เกิดเป็นแผลได้ง่าย เนื่องจากความไวของผิวหนังต่อการรับรู้ สัมผัสลดลง หรือหายไป ผู้ป่วยเบาหวานจึงมีความเสี่ยงต่อการถูกตัดขามากกว่าผู้ป่วยที่ไม่เป็นเบาหวานถึง 25 เท่า  ทั้งนี้การเกิดแผลที่เท้าในกลุ่มพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธด้วยโรคเบาหวานถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญ เนื่องจากการมีพระธรรมวินัยเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง เช่น พฤติกรรมการเดินบิณฑบาตโดยไม่สวมรองเท้า ทำให้มีโอกาสเกิดแผลที่เท้ามากกว่าบุคคลทั่วไป การฉันอาหารที่ได้จากการบิณฑบาตไม่สามารถเลือกฉันอาหารได้ ทำให้การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเป็นไปได้ยาก ส่งผลให้มีโอกาสเป็นแผลที่เท้ามากกว่าฆราวาสทั่วไป 26 เท่า

                นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า พระสงฆ์มารับบริการรักษาโรคเบาหวานโดยมีแผลที่เท้ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งสถิติของโรงพยาบาลสงฆ์ในปี พ.ศ.2558 มีพระสงฆ์ที่อาพาธด้วยโรคเบาหวานที่มารับบริการ 1,400 รูป เกิดแผลที่เท้า 53 รูป ถูกตัดนิ้วเท้าและ/หรือขาท่อนล่างจำนวน 3 รูป ในปี พ.ศ. 2559 มีพระสงฆ์ที่เป็นโรคเบาหวานมารับบริการเพิ่มขึ้นเป็น 1,519 รูป เกิดแผลที่เท้า 55 รูป ในจำนวนนี้ถูกตัดนิ้วเท้าและ/หรือขาท่อนล่าง จำนวน 1 รูป และในปี พ.ศ. 2560 มีพระสงฆ์ที่อาพาธด้วยโรคเบาหวานมารับบริการเพิ่มขึ้นเป็น 1,677 รูป เกิดแผลที่เท้า 44 รูป ถูกตัดนิ้วเท้าและ/หรือขาท่อนล่าง จำนวน 2 รูป ซึ่งจากการถูกตัดขาก่อให้เกิดความพิการ สูญเสียภาพลักษณ์ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการปฏิบัติกิจของพระสงฆ์ ทั้งนี้ โรงพยาบาลสงฆ์ได้พัฒนาการดูแลพระสงฆ์อาพาธแผลเบาหวานที่เท้าแบบครบวงจรโดยสหสาขาวิชาชีพ ทั้งอายุรแพทย์ ศัลยแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ทันตแพทย์ จักษุแพทย์ เภสัชกร โภชนากร นักกายภาพบำบัด เจ้าหน้าที่ผลิตรองเท้า และงานพยาบาลอนามัยชุมชน โดยมีคลินิกเบาหวานเปิดบริการทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี รวมถึงคลินิกเท้าเบาหวานซึ่งเปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี เพื่อดูแลพระภิกษุสงฆ์ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสามารถปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้เป็นปกติทำให้สามารถรักษาแผลที่เท้าให้หายเป็นปกติมากกว่า ร้อยละ 60 เทียบเท่ามาตรฐานการรักษาแผลที่เท้าในต่างประเทศที่เป็นฆราวาสทั่วไป

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม