ยกระดับคุณภาพชีวิตเตรียมรับสังคมสูงวัย

| |
อ่าน : 3,042

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ภาพประกอบจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ยกระดับคุณภาพชีวิตเตรียมรับสังคมสูงวัย thaihealth

สถาบันคีนันแห่งเอเซีย ร่วมกับ University of North Carolina's Kenan-Flagler School of Business and the Gillings School of Global Public Health จัดงานเสวนาระดับโลก "NextGen Aging-Shaping a Smart Future for an Aging Society" ซึ่งเป็นงานประชุมนานาชาติที่มุ่งเพิ่มความรู้และความเข้าใจถึงบทบาทของเทคโนโลยี ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ เพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่กำลังจะมาถึง

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการและรองประธานกรรมการ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย กล่าวว่า "จากการที่เราสั่งสมประสบการณ์ด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ และการพัฒนาสังคมของประเทศไทยและระดับภูมิภาคมายาวนานกว่า 22 ปี ผนวกกับพันธมิตรที่เข้มแข็งของเราทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ครั้งนี้เรานำความรู้และความเชี่ยวชาญมาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยเหลือประเทศไทยให้สามารถก้าวผ่านความท้าทายและปัญหาของสถานการณ์การเติบโตของสังคมผู้สูงอายุ จากการศึกษาโดยธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า ภายในปี 2574 คาดว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมอุดมไปด้วยผู้สูงอายุ ด้วยจำนวนประชากรผู้สูงอายุมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน การจะแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุนั้น จำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะช่วยเพิ่มโอกาสและความเป็นไปได้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยในหลากหลายรูปแบบ เช่น การดูแลสุขภาพ และการบริการด้านการเงิน เป็นต้น การประชุมครั้งนี้ พันธมิตรของเราทั้งในประเทศและต่างประเทศจะมาแบ่งปันความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ด้านการแพทย์ และร่วมกันค้นหาแนวทางใหม่เพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุในประเทศไทย ด้วยความร่วมมือของพันธมิตรที่เข้มแข็งทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ และเมืองไทยประกันชีวิต ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานเสวนาระดับโลกในครั้งนี้ และมีความตั้งใจที่จะแบ่งปันความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เช่น เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข การเงิน และความท้าทายด้านประชากรศาสตร์ของสังคมผู้สูงอายุ เป็นต้น"

ด้าน ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ว่า "รัฐบาลได้ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุมาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดตั้งให้เป็นวาระระดับชาติ เพื่อการสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ เช่น นโยบายเงินบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ นอกจากนี้ แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 'ไทยแลนด์ 4.0' ยังมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุในหลากหลายด้าน ซึ่งการประชุมครั้งนี้รวบรวมปัจจัยและองค์ประกอบสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัยจากทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีความตั้งใจที่จะปฏิรูปสังคมผู้สูงอายุให้ดีขึ้นผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัย"

ส่วน นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะจาก สสส. กล่าวเสริมว่า "จากสถานการณ์ประชากรผู้สูงอายุไทยในปี 2560 มีจำนวน 11.7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16.9 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุมากกว่าประชากรวัยเด็ก และจะมีประชากรเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ปีละประมาณ 1 ล้านคน ทุกวันนี้ประชากรไทยก่อนวัยสูงอายุ อายุระหว่าง 40-59 ปี ยังคงไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพในอนาคต โดยเฉพาะในมิติด้านสุขภาพและความมั่นคงทางรายได้เมื่อยามสูงอายุ รวมถึงผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังมีโรคประจำตัว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่สังคมไทยจะต้องให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพในทุกมิติ เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของสังคม เช่น อัตราการเกิดที่น้อยลงส่งผลถึงการขาดแคลนวัยแรงงานในอนาคต"

ยกระดับคุณภาพชีวิตเตรียมรับสังคมสูงวัย thaihealth

ส่วน นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ปฯ กล่าวว่า "บริษัทรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกครั้งนี้ เพื่อแบ่งปันความรู้และงานวิจัยทางการแพทย์เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาดูแลผู้สูงอายุ" โดยในแง่ของการเตรียมความพร้อมของ ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ปฯ เราได้เริ่มโครงการ 'Jin Wellbeing County' ภายใต้คอนเซ็ปต์เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ นำนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพแนวใหม่ หุ่นยนต์อัจฉริยะ Alexa Dream with Robots สายรัดข้อมืออัจฉริยะ และจิณณ์ แอปพลิเคชัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุที่พักอาศัยในโครงการ นอกจากนี้ยังมี 'โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง' ที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการตรวจสุขภาพที่แม่นยำและศูนย์การรักษาโรคเฉพาะทาง สำหรับเทคโนโลยีด้านอื่นๆ ก็ประกอบไปด้วย เครื่องมือ ABI (Ankle-Branchial Index) วัดความยืดหยุ่นของหลอดเลือดเทียบกับอายุ, Body Composition Analyzer ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย Paro Robot หุ่นยนต์เพื่อนแก้เหงาผู้สูงอายุ Apple Watch Series 4 สำหรับ monitor และแจ้งเตือนด้านสุขภาพอย่างละเอียด"

ขณะที่ Dr.Noel P. Greis ตำแหน่ง Director of the Center for Digital Enterprise and Innovation จาก UNC's Kenan-Flagler Business School อธิบายถึงเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่ออนาคตของผู้สูงวัยว่า "นวัตกรรมในยุคปัจจุบันมีประสิทธิภาพที่จะเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ โดยการลดข้อจำกัดของพวกเขา หรือผู้ดูแลผู้สูงอายุในชีวิตประจำวัน ทุกวันนี้มีการนำผลิตภัณฑ์มากมายที่สามารถช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถติดต่อและเชื่อมโยงกับครอบครัวและเพื่อนได้ ทำให้พวกเขาสามารถอาศัยอยู่ที่บ้านและชุมชนได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งยังมีสุขภาพที่แข็งแรง เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ได้พัฒนาควบคู่กับระบบมอนิเตอร์ตามที่พักอาศัย ไม่ใช่แค่ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถอาศัยอยู่ในบ้านของตนเองได้อย่างปลอดภัย แต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับสังคมอีกด้วย นวัตกรรมด้านดิจิตอลที่สามารถช่วยตรวจสอบสุขภาพทางไกลได้อย่างเสมือนจริง สามารถช่วยลดต้นทุนการดูแลสุขภาพ และช่วยให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านได้นานขึ้น"

ปิดท้ายกันที่ สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "บริษัทได้ปรับตัวและกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจภายใต้แนวคิด "Customer @ the Heart" ด้วยนโยบาย "ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)" และใช้มุมมองการคิดนวัตกรรมประกันชีวิตแบบ Outside In เข้าถึงความต้องการที่แท้จริงและตอบโจทย์ลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มลูกค้าที่มีความใส่ใจรักสุขภาพ (Health Awareness) เป็นหลัก ด้วยการนำเสนอการบริการที่หลากหลาย เช่น บริการ สามารถเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลได้ทั่วโลกโดยไม่ต้องสำรองจ่าย, บริการ "Health at Home" ที่บริษัทได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทสตาร์ทอัพของไทย Health at Home ให้บริการดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่บ้าน โดยทีมงานผู้ดูแลที่มีมาตรฐาน พร้อมด้วยระบบ Real-time Analytics เพื่อช่วยให้ครอบครัวของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุสามารถติดตามการดูแลรักษาได้ตลอดเวลา"

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายโครงการ ประจำปี 2564 -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

404 File Not Found.
Sorry, the page you requested
may have been move or delete.

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม