ระดมเจ้าหน้าที่แก้โรคหัด

| |
อ่าน : 428

ที่มา :  สยามรัฐ

ระดมเจ้าหน้าที่แก้โรคหัด thaihealth

แฟ้มภาพ

ศอ.บต. ร่วมกับทุกภาคส่วนเร่งแก้ไขปัญหาโรคหัดจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้หมดสิ้นโดยเร็ว

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดเผยว่า มิติใหม่การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีเป้าหมายเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกมิติให้ไร้รอยต่อใน ขณะนี้มีงานที่ต้องเร่งดำเนินการขับเคลื่อนร่วมกัน คือ มิติด้านสุขภาวะ ที่มีประเด็นการแพร่ระบาดของโรคหัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.จึงร่วมกับทุกภาคส่วนเร่งแก้ไขปัญหาให้หมดสิ้นโดยเร็ว สำหรับการระบาดโรคหัดในพื้นที่ตรวจพบผู้ป่วยในช่วงต้นเดือนกันยายน 2561 ในพื้นที่ จ.ยะลาปัตตานี นราธิวาส และ จ.สงขลา ตอนล่าง หน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้านสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลทุกระดับ สาธารณสุขจังหวัด อำเภอ ภายใต้การอำนวยการและเร่งรัดของผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ดำเนินการป้องกันรักษาและควบคุมการแพร่ระบาดอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามเนื่องจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลายแห่งเป็นพื้นที่ห่างไกล ประกอบกับมีมิติของสังคมจิตวิทยาที่จะทำให้ประชาชนบางส่วนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อการฉีดวัคซีนป้องกันโรค จึงจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้ครอบคลุมเป้าหมายทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ได้เข้าใจอย่างท่องแท้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม