ศอ.บต.จับมือ สธ.ตั้งเป้าปลอดหัด ปี 63

| |
อ่าน : 380

ที่มา :  มติชนออนไลน์

ศอ.บต.จับมือ สธ.ตั้งเป้าปลอดหัด ปี 63 thaihealth

แฟ้มภาพ

ศอ.บต.จับมือ สธ.กวาดล้างโรคระบาด ตั้งเป้าปลอดหัด ปี'63

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต.รักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยว่า โรคหัดยังเป็นปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังมีการระบาดอยู่ต่อเนื่อง ศอ.บต.จับมือกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ปลอดโรคหัดในปี 2563 “มาตรการการควบคุมป้องกันโรคหัด มีกลยุทธ์กำหนดใช้มาตรการ 4 เคาะ เคาะกลุ่มสัมผัส ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด ในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย เคาะประตูโรงพยาบาล มาตรฐานการจัดการระบบในหอผู้ป่วยโรคหัด เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่เชื้อโรคหัดจากโรงพยาบาล เคาะประตูบ้าน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 9 เดือน-5 ปี และเคาะประตูโรงเรียน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 5-12 ปี” พล.ร.ต.สมเกียรติ กล่าว

พล.ร.ต.สมเกียรติกล่าวอีกว่า ปัญหาโรคที่ป้องกันด้วยวัคซีนที่เกิดกับเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดจากสาเหตุความไม่สะดวกในการฉีดวัคซีน เพราะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไม่เห็นความสำคัญในการฉีดวัคซีน มีประสบการณ์ไม่ดีในการฉีดวัคซีนแล้วทำให้เกิดอาการป่วย และความเชื่อทางศาสนาว่า ฉีดวัคซีนไม่ฮาลาลนั้น เป็นปัญหาเรื้อรังที่ต้องเร่งแก้ไขเพื่อป้องกันการป่วยและเสียชีวิตของเด็กในพื้นที่

“ขณะนี้ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคง ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย ตลอดจนการสื่อสารความเสี่ยง และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ ปรับทัศนคติในเชิงบวก กำหนดกรอบทิศทางเร่งแก้ปัญหาโรคหัดให้หมดไปจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคหัด ป้องกันการป่วยและเสียชีวิตของเด็กในพื้นที่” พล.ร.ต.สมเกียรติ กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม