ถนนปลอดภัย 4.0 แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ

| |
อ่าน : 320

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ถนนปลอดภัย 4.0 แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ thaihealth

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน เวทีถนนปลอดภัย 4.0 เพื่อนำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ปัจจัยเสี่ยง นำมาวิเคราะห์ ขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน เวทีถนนปลอดภัย 4.0 ซึ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นเพื่อนำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์มาวิเคราะห์ จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มูลนิธิ กู้ภัยในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เข้าร่วมการประชุม

โอกาสนี้นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบอุปกรณ์เกี่ยวกับช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนให้กับมูลนิธิ กู้ภัย เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป นายวิชาญ แท่นหิน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำกรอบปฎิญญามอสโกและนโยบายรัฐบาลมาจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ซึ่งในการประชุมสัมมนาโครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน เวทีถนนปลอดภัย 4.0 ครั้งนี้ทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมจะระดมความคิดเห็นวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่เกิดผลเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับข้อเท็จจริง โดยมีการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน (MIS FOR SUSTANABLE ROAD SAFETY)

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม