แนะเกษตรกร ป้องกันโรคคอบวมที่มากับฤดูหนาว

| |
อ่าน : 331

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

แนะเกษตรกร ป้องกันโรคคอบวมที่มากับฤดูหนาว thaihealth

ปศุสัตว์จังหวัดตราด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสมาชิกเกษตรกรแปลงใหญ่ ด้านปศุสัตว์ ที่ฟาร์มโค กระบือ ของนายอำนาจ เบ๊ะกี เกษตรกร หมู่ที่ 8 บ้านเนินตาแมว ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด พร้อมทั้งแนะเกษตรกรเฝ้าระวังปัญหาโรคที่มักจะเกิดกับโค กระบือ ในฤดูหนาว

นายสัตวแพทย์ บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ กล่าวว่า ในช่วงฤดูหนาว สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง สัตว์เลี้ยงประเภท โค กระบือ ที่ร่างกายไม่แข็งแรง อาจพบอาการป่วยจากโรคที่มักพบในช่วงฤดูหนาว คือ โรคปากและเท้าเปื่อย ซึ่งเกษตรกรสามารถที่จะขอรับวัคซีนมาฉีดให้สัตว์เลี้ยงเพื่อป้องกันปัญหาได้ หรือสามารถประสานให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ออกมาให้บริการฉีดวัคซีนให้ได้ นอกจากนี้ ในช่วงฤดูหนาวยังมีโรคที่อาจพบได้ใน โค และกระบือ คือ โรคคอบวม หรือโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย (Haemorrhagic septicemia) ซึ่งมีความรุนแรงหากสัตว์ติดเชื้ออาจตายภายใน 48 ชั่วโมง โดยสาเหตุอาจเกิดจากความเครียดของสัตว์จากการเคลื่อนย้ายสัตว์ ดังนั้นหากมีการเคลื่อนย้ายสัตว์ นอกจากจะต้องแจ้งทางปศุสัตว์แล้ว ควรที่จะกักสัตว์ไว้ 7 วัน เพื่อดูอาการก่อนที่จะปล่อยไปรวมฝูง อย่างไรก็ตาม การป้องกันโรคคอบวมเกษตรกรสามารถที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับสัตว์เลี้ยงได้ นอกจากนี้เกษตรกรควรเก็บกวาดโรงเรือนสัตว์ให้สะอาดและแห้งอยู่เสมอเพื่อเป็นการป้องกันการสะสมของเชื้อแบคทีเรีย ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคนี้ได้อีกทางหนึ่งด้วย

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม