ถอดบทเรียนรับน้องปลอดเหล้าปี 6

โดย
| |
อ่าน : 1,832

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 แล้วสำหรับการจัดงานเปิดเวทีถอดบทเรียน โครงการรับน้องปลอดเหล้า ปี 2553  ซึ่งจัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กลุ่มเครือข่ายภาคี

ถอดบทเรียนรับน้องปลอดเหล้าปี 6

นอกจากนี้ ยังได้มีการตั้ง 11 เครือข่าย u-network เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยแต่ละพื้นที่ในการให้ความรู้ และเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำกิจกรรม รวมไปถึงการรณรงค์ต่างๆ ในรั้วและบริเวณโดยรอบของแต่ละมหาวิทยาลัย ในการเดินหน้ารณรงค์ปลอดเหล้าในทุกๆ กิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไป

เริ่มกันที่ 1 ใน 11 มหาวิทยาลัยในเครือข่าย u-network ทางภาคเหนืออย่าง หนุ่มปาล์ม-นายณัฒพล ศรีบุญเที่ยง ปี 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำแหน่งรักษาการนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ บอกว่า ในงานถอดบทเรียนรับน้องปลอดเหล้าในปีนี้ พวกเราก็ได้มีการพูดคุย แลกเปลี่ยน ปรึกษา กับมหาวิทยาลัยที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง ทำให้เราได้รับรู้ถึงปัญหา และกิจกรรมของแต่ละสถาบัน เพื่อที่เราจะได้เข้าไปช่วยเหลือ แก้ไข และเสริมกิจกรรมให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

ต่อกันที่ภาคอีสาน กับ หนุ่มเปรม-นายวีรยุทธ สามารถ ปี 4 คณะมนุษยศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กล่าวว่า เราเป็นตัวแทนในการประสานมหาวิทยาลัยลูกข่ายในแถบภาคอีสาน ร่วมกันจัดกิจกรรมปลอดเหล้าทั้งในมหาวิทยาลัย เราก็จะสอดแทรกกิจกรรมรณรงค์ปลอดเหล้าในทุกกิจกรรม อาทิ งานรับน้อง ปฐมนิเทศน์ วันสถาปนา พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ร้องทุกข์อีกด้วย

ถอดบทเรียนรับน้องปลอดเหล้าปี 6

เปรม ยังเล่าถึงกิจกรรมภายนอกที่มีการรณรงค์อย่างกว้างขวาง โดยร่วมกับจังหวัดในการจัดกิจกรรมปลอดเหล้าให้สอดแทรกไปในทุกเทศกาล อาทิ สงกรานต์ ลอยกระทง งานกาชาด รวมไปถึงงานศพปลอดเหล้า และงานบุญต่างๆ นอกจากนั้นพวกผมร่วมเป็นเยาวชนเฝ้าระวัง โดยเป็น 1 ในประชาคมของจังหวัดสุรินทร์ ในการเป็นสายลับ คอยสอดส่องดูแลร้านที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลด้วย

น้องทั้งสองคนยังกล่าวเชิญชวนให้ทุกสถาบันการศึกษามาเข้าร่วมโครงการ เพราะเมื่อแอลกอฮอล์หมดไปจากสถาบัน ก็จะทำให้เกิดการพัฒนา น่าอยู่ น่าเรียน นักศึกษาก็จะมีความสุขและสนุกได้โดยไร้แอลกอฮอล์

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

โพล

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

ชอบ
ไม่ชอบ
เห็นด้วย 0 คน
0 %
ไม่เห็นด้วย 0 คน
0 %

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม