ดีเดย์นมรร.ใช้กล่อง/เลิกถุงพลาสติก

| |
อ่าน : 1,285

ที่มา : แนวหน้า

ดีเดย์นมรร.ใช้กล่อง/เลิกถุงพลาสติก thaihealth

แฟ้มภาพ

ดีเดย์นมโรงเรียนใช้กล่อง แทนการใช้ถุงพลาสติก

นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึง นโยบายลดใช้ถุงพลาสติกในโครงการนมโรงเรียนของกรุงเทพมหานคร ในเปิดภาคเรียนปีการศึกษาที่ 2/2561 นี้ว่า นมโรงเรียนของโรงเรียนสังกัดกทม.ทุกแห่งไม่ใช้ถุงพลาสติก ตามนโยบายผู้ว่าฯกทม.ในการลดใช้ถุงพลาสติกหน่วยงานในสังกัด

โดยสำนักการศึกษาได้ประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานรับผิดชอบโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์นมโรงเรียนเป็นนมกล่องแทนถุงพลาสติก เพื่อลดภาวะโลกร้อน สำหรับนมโรงเรียนที่จัดส่งให้โรงเรียนสังกัดกทม. 437 แห่ง จัดส่งโดยหน่วยงานและบริษัทผู้ผลิตนม 7 แห่ง ได้แก่ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา, สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระราชูปถัมภ์), บริษัทเคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด, สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด, อ.ส.ค.ภาคกลาง(มวกเหล็ก),บริษัทแมร์รี่ แอนด์ แดรี่ โปรดักส์ จำกัดและศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำไปแจกจ่ายให้กับนักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวน 252,928 คนเดิมเป็นนมถุงพาสเจอร์ไรส์ ซึ่งใน 1 ปีจะมีขยะถุงพลาสติกมากถึง 1,200 ตัน เมื่อเปลี่ยนเป็นนมกล่อง ที่สามารถนำไปรีไซเคิลหรือนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้ ทำให้ช่วยลดขยะถุงพลาสติกปีละ 1,200 ตันได้

“ได้ให้แนวทางจัดการกับกล่องนมหลังจากเด็กนักเรียนดื่มแล้ว ให้โรงเรียนเก็บรวบรวมส่งคืนบริษัทที่จัดส่งนมโรงเรียนให้กับกรุงเทพมหานคร นำไปแยกชิ้นส่วนเองเพราะมีหลายขั้นตอนไม่ใช่เพียงแต่ล้างทำความสะอาดเท่านั้น ยังต้องแยกแผ่นฟอยล์ออกก่อนนำไปรีไซเคิล หากให้เด็กนักเรียนหรือครูจัดการจะเป็นภาระมากเกินไป” รองผู้ว่าฯ กล่าว

ที่ผ่านมาโรงเรียนกทม.หลายแห่งมีการส่งเสริมนักเรียนคัดแยกขยะตามหลัก 3R คือ Reduce (ลดการใช้) ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ใช้ถุงผ้าหรือภาชนะ วัสดุอื่นแทน Reuse (การใช้ซ้ำ) แปรรูปของเหลือใช้เป็นสิ่งประดิษฐ์ และ Recycle(การแปรรูปกลับมาใช้ประโยชน์) มีการนำกล่องนมมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของต่างๆ ใช้ประโยชน์ได้

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม