ฉายหนังวิทย์ฯ การปฏิวัติอาหาร

| |
อ่าน : 706

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ 

ภาพประกอบจากแฟนเพจ Science Film Festival

ฉายหนังวิทย์ฯ การปฏิวัติอาหาร thaihealth

งานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14 

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14 จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย, องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ภายใต้หัวข้อ “การปฏิวัติทางอาหาร” (The Food Revolution) ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.-23 ธ.ค. 2561 โดย นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า การปฏิวัติทางอาหารเป็นทางออกสำคัญที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมลดภาวะโลกร้อน และสร้างสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่อาศัยมากขึ้น ด้วยการบริโภคอาหารตามฤดูกาล รับประทานพืชผักผลไม้ที่ผลิตด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น

ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผอ.สสวท. กล่าวว่า ภาพยนตร์ที่จัดฉายในเทศกาลปีนี้มีจำนวน 21 เรื่อง จาก 8 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย, โคลอมเบีย, คิวบา, แคนาดา, เยอรมนี, สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ และไทย ผู้ที่สนใจสามารถชมฟรี โดยติดต่อได้ที่ศูนย์ฉายทั้งกรุงเทพฯ และภูมิภาค ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://sciencefilm.ipst.ac.th

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม