กำหนดการ กิจกรรม "ฉลาดกิน ลดเสี่ยง NCDs"

โดย
| |
อ่าน : 497
กำหนดการ
กิจกรรม "ฉลาดกิน ลดเสี่ยง NCDs"
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.30 - 16.00 น. 
ณ ห้อง 201 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.
 
12.30 - 13.00 น.     ลงทะเบียน
13.00 - 14.30 น.     กล่าวต้อนรับเข้าสู่กิจกรรม "ฉลาดกินลดเสี่ยง NCDs"
กิจกรรม "Health Me Box ข้าวกล่องนี้เพื่อคนที่คุณรัก"
โดย เชฟบุ๊ค บุญสมิทธิ์ พุกกะณะสุต
14.30 - 15.45 น.     ฟังบรรยายในหัวข้อ "อาหารกับคนวัยทำงานสำคัญอย่างไร"
โดยอาจารย์สง่า ดามาพงษ์
15.45 - 16.00 น.     สรุปกิจกรรม และถ่ายภาพร่วมกัน
 
 
 
 
 
ที่มา : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เปิดรับข้อเสนอโครงการ การสร้างเสริมพลังชุมชนด้วยกระบวนการสื่อสารสาธารณะ -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม