ปภ.สุราษฎร์ฯ เตรียมฝึกป้องกันปัญหาก่อการร้าย

| |
อ่าน : 427

ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ปภ.สุราษฎร์ฯ เตรียมฝึกป้องกันปัญหาก่อการร้าย  thaihealth

แฟ้มภาพ

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เตรียมการจัดฝึกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดการฝึกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประชาชน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ให้มีความรู้ ทักษะ ปะสบการณ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตลอดจนการทดสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ และสามารถลดความสูญเสียทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม