ปภ.สุราษฎร์ฯ เตรียมฝึกป้องกันปัญหาก่อการร้าย

| |
อ่าน : 335

ที่มา :  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ปภ.สุราษฎร์ฯ เตรียมฝึกป้องกันปัญหาก่อการร้าย thaihealth

แฟ้มภาพ

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี เตรียมการจัดฝึกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดการฝึกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประชาชน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ให้มีความรู้ ทักษะ ปะสบการณ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตลอดจนการทดสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ และสามารถลดความสูญเสียทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การประชุมส่งเสริมการเดิน และการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 7 -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม