ปภ.สระบุรีเปิดโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

| |
อ่าน : 557

ที่มา:  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ปภ.สระบุรีเปิดโครงการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะสำนักเลขานุการคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกันเพื่อติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยื่น(Mis For Stainable Road Safety)

          นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนมี ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพงค์ ฐิตวิกรานต์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับมีหัวหน้าส่วนราชการ  ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วมโครงการฯ

          ตามที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะสำนักเลขานุการคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกันเพื่อติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยื่น(Mis For Stainable Road Safety) เวทีความปลอดภัย 4.0 และติดตามเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน อย่างยั่งยืนพร้อมดำเนินการตามแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับท้องถิ่น เพื่อรองรับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน  พ.ศ.2561 - 2564 และจัดให้มีเวทีกลางในทุกภาคส่วนร่วมระดมสมองในการจัดการแก้ไขป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

          ดังนั้น ทางด้านจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นและดำเนินการติดตามและประเมินผลของโครงการฯด้วยและประชาชนจะได้เข้าถึงข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลและกระตุ้นสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • รับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ -
  • ประกาศเตือนภัย -
  • การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 - การประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม