วันปอดบวมโลก แจกวัคซีน สร้างภูมิให้เด็ก

| |
อ่าน : 951

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

วันปอดบวมโลก แจกวัคซีน สร้างภูมิให้เด็ก thaihealth

แฟ้มภาพ

          องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนด ให้วันที่ 12 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันปอดบวมโลก เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงาน  ภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งเครือข่ายองค์กรระหว่างประเทศ สถาบันวิจัย สถาบันศึกษา และประชาชนทั่วโลก ตระหนักถึงความสำคัญ พร้อมร่วมรณรงค์ป้องกัน และการปลุกจิตสำนึก เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคปอดบวม เพื่อจะสามารถรับมือกับโรคปอดบวมอย่างถูกวิธี ซึ่งจะช่วยป้องกันการเสียชีวิตของเด็ก นับล้านคนจากโรคปอดบวมที่เกิดขึ้น ในแต่ละปี

          รศ.(พิเศษ) นพ. ทวี โชติพิทยสุนนท์นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย กล่าวว่า โรคปอดบวม หรือปอดอักเสบส่วนใหญ่ เกิดจากเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส ซึ่งสาเหตุที่พบได้บ่อยทั้ง ในเด็กและผู้ใหญ่ถึง 1 ใน 3 มาจากเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า Streptococcus pneumoniae 2 หรือ "เชื้อนิวโมคอคคัส" ผู้ป่วยปอดบวมจะมีอาการไข้ ไอ และหอบเหนื่อย บ่อยครั้งที่ผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรงจนเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น การติดเชื้อในกระแสเลือด ภาวะหายใจล้มเหลว และอาจ ถึงขั้นเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะในเด็กแรกคลอด - ห้าขวบปีแรกและผู้สูงอายุซึ่งมีภูมิคุ้มกันต่ำ

          การรักษาโรคปอดบวมมีด้วยกันหลากหลายวิธี เช่นการให้ยาต้านไวรัส ในโรคปอดบวมจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ยาปฏิชีวนะในโรคปอดบวมจากเชื้อแบคทีเรีย แต่ปัจจุบันในบ้านเราใช้ยาปฏิชีวนะไม่ถูกวิธีอย่างแพร่หลาย ทำให้พบปัญหาเชื้อดื้อยามากขึ้นเรื่อยๆ

          ดังนั้นการป้องกันโรคปอดบวมด้วย การฉีดวัคซีนจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ เพราะนอกจากจะลดโอกาสการเป็นโรคแล้ว ยังสามารถลดปัญหาการดื้อยาได้ด้วย

          วัคซีนที่สำคัญที่นำมาใช้ในการป้องกันโรคปอดบวม คือ วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส หรือที่รู้จักกันในชื่อวัคซีน ไอพีดีในเด็กเล็กหรือวัคซีนปอดบวม ในผู้ใหญ่ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

          นอกเหนือจากการฉีดวัคซีนแล้ว การป้อง กันปอดบวมด้วยวิธีอื่นๆ ได้แก่ การหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่คนแออัด อย่าง ห้างสรรพสินค้า และโรงพยาบาล หลีกเลี่ยงการเลี้ยงเด็กในเนิร์สเซอรี่ที่อากาศถ่ายเท ไม่สะดวกและไม่คำนึงถึงความสะอาด คนที่ป่วยเป็นไข้หรือมีอาการของระบบ ทางเดินหายใจ ควรปิดปากเวลาไอ จาม รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค และที่สำคัญควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรง

          "เมื่อใดที่ภาครัฐสนับสนุนให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสบรรจุอยู่ในวัคซีนพื้นฐานให้เด็กไทยทุกคนจะมีประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างเป็นอย่างมาก" รศ.(พิเศษ) นพ.ทวีกล่าว

          นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน และอดีตอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปีนี้มูลนิธิยังคงร่วมมือกับสมาคมโรค ติดเชื้อในเด็กฯ ในโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส เพื่อเด็กกลุ่มเสี่ยง ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สำหรับในประเทศไทยมีเด็กเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสเพียง 10% ซึ่งก็อยู่ในแผนระยะยาวของเราที่ จะผลักดันให้วัคซีนนี้บรรจุอยู่ในวัคซีน พื้นฐานเช่นกัน

          สำหรับโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส เพื่อเด็ก กลุ่มเสี่ยง ปีที่ 3 เนื่องในวันปอดบวมโลก โดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชนและสมาคมโรคติดเชื้อ ในเด็กแห่งประเทศไทย ในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไอพีดีให้กับเด็กไทย ทั่วทุกภูมิภาคที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อโรค ไอพีดี (IPD) และไม่สามารถเข้าถึง การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคนี้ทั่วประเทศ โดยจะเริ่มส่งมอบให้แก่โรงพยาบาล ที่มีแพทย์เฉพาะทางทั่วทุกภูมิภาค ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 เป็น ต้นไป

 

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! -
  • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 -
  • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 -
  • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย -
  • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
  • เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา -
  • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม