ไทย-จีนลงนามป้องกันปราบปรามค้ามนุษย์

| |
อ่าน : 385

ที่มา :  เว็บไซต์ไทยรัฐ

ไทย-จีนลงนามป้องกันปราบปรามค้ามนุษย์ thaihealth

แฟ้มภาพ

รัฐบาลทั้ง 2 ประเทศช่วยส่งเสริมและขับเคลื่อนความร่วมมือระดับทวิภาคีระหว่างไทยและจีนในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ครอบคลุมทั้งการป้องกันการค้ามนุษย์ การสืบสวนสอบสวนและการดำเนินคดีค้ามนุษย์ และการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย เปิดเผยภายหลังร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กับนายดู้ เฮี้ยงเว๋ย รมช.ความมั่นคงสาธารณะ ในฐานะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า รัฐบาลทั้ง 2 ประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในอาชญากรรมข้ามชาติ ที่ไม่เพียงเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศเท่านั้น หากยังเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างร้ายแรง จึงได้บูรณาการความร่วมมือในการแก้ไขและขจัดปัญหาดังกล่าวอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่า ด้วยความร่วมมือในการป้องกันและรมว.พม.กล่าวว่า บันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะมีผลผูกพันระหว่างรัฐกับรัฐ ช่วยส่งเสริมและขับเคลื่อนความร่วมมือระดับทวิภาคีระหว่างไทยและจีนในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ครอบคลุมทั้งการป้องกันการค้ามนุษย์ การสืบสวนสอบสวนและการดำเนินคดีค้ามนุษย์ และการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์สูงสุดของผู้เสียหาย นอกจากจะเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของรัฐบาลทั้ง 2 ประเทศในการต่อต้านการค้ามนุษย์ตามกรอบแนวทางที่กำหนดในบันทึกความเข้าใจแล้ว ยังเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในการพัฒนากลไกความร่วมมือเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนของทั้ง 2 ประเทศ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
  • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
  • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สสส. -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม