ชี้ครอบครัวไทย 1 ใน 3 มีปัญหารุนแรง

| |
อ่าน : 2,159

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

ภาพประกอบจากเว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ

ชี้ครอบครัวไทย 1 ใน 3 มีปัญหารุนแรง thaihealth

ผลสำรวจจากเวที "ความตระหนักรู้ของสังคมไทยต่อพิษภัยความรุนแรงในครอบครัว" ชี้ครอบครัวไทย 1 ใน 3 มีปัญหารุนแรง

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ที่ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว (กสค.) กล่าวในการแถลงข่าว "ความตระหนักรู้ของสังคมไทยต่อพิษภัยความรุนแรงในครอบครัว" เนื่องในเดือนยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ว่า คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำรวจระดับประเทศปี 2560 เรื่องความรุนแรงในครอบครัวไทยต่อผู้หญิงและบุคคล จากกลุ่มตัวอย่าง 2,280 ครัวเรือน พบว่าความรุนแรงต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัวมีสัดส่วนความชุกถึงร้อยละ 34.6 โดยพบภาคใต้มีความชุกความรุนแรงมากที่สุดเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ ทั้งนี้ แบ่งเป็นความรุนแรงทางด้านจิตใจมากที่สุดถึงร้อยละ 32.3 ความรุนแรงทางร่างกายร้อยละ 10 และความรุนแรงทางเพศร้อยละ 5 โดยความรุนแรงทางเพศพบถึงร้อยละ 93 เป็นลักษณะการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่เต็มใจหรือข่มขืน และผู้กระทำส่วนใหญ่เป็นบุคคลในครอบครัว

ศ.นพ.รณชัย กล่าวอีกว่า ในส่วนของการรับรู้และการจัดการและการแก้ไขปัญหาความรุนแรง ร้อยละ 64.4 รับทราบถึงการมี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวฯ แต่ร้อยละ 74.3 เลือกใช้ความอดทนในการแก้ปัญหาเป็นหลัก เพราะคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัว มีเพียงร้อยละ 17 เท่านั้นที่ขอความช่วยเหลือ โดยส่วนใหญ่ขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องมากที่สุด รองลงมาเป็นเพื่อน ขณะที่การขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ มีเพียงร้อยละ 16.8

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า สค.พยายามรณรงค์อย่างต่อเนื่อง โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล (ศปก.ต.) เพื่อให้คนในชุมชนดูแลกันเอง ให้ความรู้สร้างความเข้าใจเพื่อป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นทาง เบื้องต้นจัดทำไปแล้ว 42 พื้นที่ใน 21 จังหวัด นอกจากนี้ จะมีการเปิดตัวรณรงค์ยุติความรุนแรงในสังคมทุก รูปแบบ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานเปิดงาน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • PERSONA HEALTH คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ -
 • คู่มือ การจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน Community Isolation (ฉบับปฏิบัติการ) -
 • แบบสอบถามความต้องการเพื่อประกอบการปรับปรุงเว็บไซต์ สสส. -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • คู่มือแยกกักตัวที่บ้าน เรื่องควรรู้ที่คุณหมอรวบรวมมาให้ -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 -
 • ชัวร์โควิดและวัคซีน -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาอังกฤษ -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาลาว -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษาพม่า -
 • คู่มือวัคซีนสู้โควิด ฉบับภาษากัมพูชา -
 • คู่มือ วัคซีนสู้โควิด (ฉบับประชาชน) -
 • คู่มือ การบริหารจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • ประกาศเตือนภัย -
 • เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์! - เรื่องโควิด-19 รู้ให้ชัวร์!
 • บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19 - บทบาทและการปรับการดำเนินงานของ สสส. ในภาวะวิกฤติโควิด-19
 • แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 - แจ้งการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
 • ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย - ประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ และกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ - ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม