หนุนเปิดสายตรงบำบัด 'นักพนัน'

| |
อ่าน : 1,085

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ภาพประกอบจากเว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

หนุนเปิดสายตรงบำบัด \'นักพนัน\' thaihealth

หนุนเปิดสายตรงบำบัด 'นักพนัน'

เมื่อวันศุกร์ ที่อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการสังคมเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์, มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดสัมมนา "บทเรียนจากบอลโลกสู่การพัฒนากลไกป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในระยะยาว" โดยภายในงานมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ 11 หน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาการพนันในช่วงบอลโลกด้วย

ดร.ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก ประธานคณะทำงานประสานความร่วมมือในการป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ช่วงฟุตบอลโลก 2018 กล่าวว่า หลังจากมีการเซ็นเอ็มโอยูร่วมกัน 11 หน่วยงานก็ได้ทำงานอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะหน่วยงานปราบปรามการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจสร้างกระแสความสนใจได้มาก ขณะที่ สสส.และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้สนับสนุนการผลิตสื่อสร้างความตระหนักรู้ให้เท่าทันการพนัน อย่างไรก็ตามมิติที่ยังอ่อนคือ ด้านการป้องกันและเยียวยา ที่ช่องทางการให้คำปรึกษามีเพียงสายด่วน 1323 ของกรมสุขภาพจิตที่รับปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต หลายเรื่องไม่เจาะจงเฉพาะคนติดพนัน ขณะเดียว กันก็ยังมีจุดบอดในการเข้ามาร่วมดูแลขององค์กรสื่อมวลชน เพราะสื่อถือเป็นองค์กรที่มีอิทธิ พลต่อสังคม สามารถเผยแพร่ข้อมูลทางสาธารณะและรณรงค์ได้ในวงกว้าง

"รัฐบาลควรมีมาตรการทำงานเชิงรุก มีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะไม่ทำให้การพนันเป็นเรื่องปกติของสังคมไทย และต้องทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยการตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อลดผลกระทบการพนัน ดูแลในทุกมิติ ทั้งป้องกัน ปราบปราม เยียวยา คุ้มครอง แก้ไข เป็นกลไกถาวร มียุทธศาสตร์การกำกับดูแลที่ชัดเจน ขณะเดียวกันต้องมีกองทุนลดผลกระทบการพนันที่มีอิสระ มีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ในทุกมิติ" ดร.ธีรารัตน์ กล่าว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • NO Gift Policy งดรับของขวัญ -
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม