คัดกรองบำบัดฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาดื่มสุรา

| |
อ่าน : 535

ที่มา: กรมควบคุมโรค

คัดกรองบำบัดฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาดื่มสุรา thaihealth

แฟ้มภาพ

กรมควบคุมโรค เดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากร เน้นแนวปฏิบัติการคัดกรองและบำบัดฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุรา

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดบริการ สำหรับผู้มีปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน ร่วมดำเนินการและติดตามผลในการดำเนินแนวปฏิบัติการคัดกรองและบำบัดฟื้นฟูสภาพผู้มีปัญหาการดื่มสุรา เพื่อนำแนวทางไปปฏิบัติและขับเคลื่อนดำเนินการสำหรับผู้มีปัญหาการดื่มสุราในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ จัดระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม ปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

          การประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ศูนย์อนามัย โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวม 68 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้รับการรักษาที่มีคุณภาพ สามารถลด ละ เลิก และมีสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจ และพร้อมขยายผลให้เกิดการดำเนินการให้คลอบคลุมทุกจังหวัด และทุกพื้นที่ของประเทศ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • ชีวิตดีเริ่มที่เรา -
 • โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 -
 • รายการทีวีออนไลน์ รอลูกเลิกเรียน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2563 ของ สสส. -
 • 5 คู่มือการดูแลผู้สูงวัย -
 • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม